ועדות משמעת

פרוטוקול וועדת משמעת מתאריך 13/11/16

 

נכחו:
ד"ר עמוס נוטע- יו"ר הוועדה, ד"ר נעמי זיתוני, ד"ר לדרמן דרור, ד"ר מאיר ארבל- דיקאן סטודנטים, עו"ד שרון ווסוקי- יועצת משפטית, הגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי.
 
מרכזת הוועדה:
 
הוועדה דנה בשתי תלונות:
  1. מרצה הגיש תלונה נגד סטודנטית בשל חשד להעתקה ממקור אינטרנטי בעבודת סיום בקורס עיוני בפקולטה לעיצוב.

    החלטת הוועדה: הוועדה לא מצאה שהעבודה הועתקה באופן גורף ועובדתי. הוועדה התרשמה שלסטודנטית לא הייתה כוונה להעתיק. הוועדה ממליצה לפקולטה לעיצוב להסביר ולתת לסטודנטים כלים לכתיבת עבודה אקדמית.

    הוועדה החליטה שהעבודה שהגישה הסטודנטית תועבר למרצה למתן ציון.
  2. תלונה שהוגשה ע"י מנהל משק ואחזקה על הסטודנטית כי פירקה מראה מלובי בניין 1 ללא אישור לצורך הגשה בפקולטה לעיצוב.

    החלטת הוועדה: הסטודנטית צריכה לרשום מכתב התנצלות למנהל משק ואחזקה ונזיפה והערה בתיק האישי.