ועדות משמעת

פרוטוקול וועדת משמעת מתאריך 30/7/18


נכחו: ד"ר מאיר ארבל- יו"ר הוועדה, ד"ר נעמי זיתוני, ד"ר דן כהן וקס, ד"ר מיכל גורדון, גב' נעמה שטיינבוק, מר רשף גל- נציג אגודת הסטודנטים, עו"ד שרון ווסוקי- יועצת משפטית, הגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי. 
מרכזת הוועדה: גב' יערה גולן


הוועדה דנה בחמש תלונות: 

 

תלונה מס' 1:

התלונה הוגשה ע"י מרצה בפרויקט גמר כלפי בוגר מהפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשל חשד להעתקה בעבודת נספח לפרויקט הגמר. תקציר התלונה שהוגשה על ידי המרצה:
הבוגר סיים את לימודיו במכון בתשע"ז. פרויקט הגמר שהסטודנט עשה במסגרת לימודי הנדסה לתואר ראשון במכון לא הוכר ע"י רשם המהנדסים כפרויקט שעונה על הדרישות לרישום בקטגוריה של "מדור חשמל – מערכות הספק". הבוגר שוחח עם אחד מהמנחים שלו בפרויקט הגמר והמנחה ציין בפניו שעליו לעשות פרויקט גמר חדש, שתואם את דרישות הרשם. הבוגר בתגובה ציין וכתב במייל כי "אני עובד במשרה מלאה ובנוסף אני מתכנן חתונה, כך שאין לי אפשרות כל כך עכשיו לעשות פרויקט חדש". המרצה שוחח עם הסטודנט ואמר לו שלאחר בירור נוסף בלשכת רשם המהנדסים וייעוץ עם מהנדס שעובד במכון ושמכיר את הרשם- במקום פרויקט חדש ניתן לעשות נספח לפרויקט. בנוסף המרצה הציע לסייע לסטודנט ככל שיוכל על מנת שיסיים חובה זו בהקדם. 
לאחר מספר התכתבויות, שלח הבוגר הצעת פרויקט סופית ביום 13.2.18. בתאריך 16.2.18 הבוגר שלח נספח בהיקף של 157 עמודים. "הנספח" היה תיאור שלם ומלא של פרויקט גמר, שכלל חישובים ומפרטים מורכבים מאוד של מתקן עצום ממדים (2100 מ' על 2700 מ') לטיהור שפכים, שלצורך הכנתו נדרשת עבודה של חודשים רבים וזאת הנקודה בה התעורר החשד שהפרויקט אינו מקורי. 

 

גרסת הסטודנט:
סיימתי את לימודי במכון הטכנולוגי, את פרויקט הגמר עשיתי יחד עם מנחים, התמודדתי על הצטיינות בפרויקט. המכון אישר, מטעמו, שאני יכול לעשות את פרויקט הגמר. לאחר מכן ביקשתי להירשם ברשם המהנדסים על מנת לקבל רישיון לחשמלאי במדור זרם חזק. הרישיון חשוב לי מאד ובלעדיו אני לא יכול לבצע שום עבודת חשמל בזרם חזק. 
שלחתי את המסמכים לרשם המהנדסים ונאמר לי שפרויקט הגמר לא הוכר ע"י רשם המהנדסים ושאני אפנה למכון. יצרתי קשר עם המנחים שלי ומכאן התחלנו את התהליך. 
המרצה נתן לי את הלגיטימציה לעשות נספח לפרויקט הגמר במקום לעשות פרויקט חדש. העניין התעכב ולא קיבלתי אישור על העבודה שהגשתי, ולכן  לקחתי עורך דין כדי שאוכל להתקדם הלאה כי אני לא יכול לעבוד במקצוע שלי. 
מרגע שאמרו לי שיש חשד להעתקה, לא נתנו לי לדבר עם אף אחד, ניסיתי לפנות לדיקאן הפקולטה וגם הוא לא היה מוכן לדבר איתי- יש לי הקלטה לכך. 
אני אוהב את המכון הטכנולוגי ואני מספר לכולם שזאת אחת המכללות הטובות, גם תרמתי המון למכון, כתבתי מאמרים. אני מאוד מעריך את המרצים ואין לי שום מילה רעה כלפיהם". 
ד"ר כהן וקס:" שמענו בקשב רב לטענותיך ונשאלת השאלה, האם קראת את מכתב התלונה? אני שואל זאת כי שמעתי אותך, אבל אני לא בטוח ששמעתי הסבר על מה שנכתב בתלונה". 
הבוגר: "אתה צודק, סיפרתי עד עכשיו את הסיפור כרקע. בפרויקט גמר ששלחו מאוניברסיטת אריאל יש אותם מספרי עמודים כמו בנספח שהגשתי, אך הדברים הכתובים שונים. העבודה מאוניברסיטת אריאל מראה רק תחנת השנאה, לי אין עמודים כאלו".  
ד"ר גורדון: "האם נעזרת בעבודה אחרת, הרי הגשת בהצעת הפרויקט שמות אחרים מהמנחים שלך בפועל"? 
הבוגר: "באופן אישי אני מאוד לחוץ ולא הקפדתי איזה מנחים יש. עבדתי עם המנחה תקופה ארוכה ולא ייחסתי לזה חשיבות גדולה. גם המרצה לא הסב את תשומת ליבי. 
בפרויקט גמר יש המון דברים שונים- הוא שונה לגמרי! הוא מכיל וסוקר את כל התכנון לעומת העבודה מאוניברסיטת אריאל שאין אותם- בלי ההיבטים הללו אין תכנון". 
המרצה: "פנית אלי בינואר ובתחילת פברואר שלחת לי הצעת פרויקט חדשה שהיקפה כ- 160 עמודים. 
על פרויקט כזה עובדים שני סטודנטים במשך לפחות שני סמסטרים מלאים ואפילו במסגרת של 8 חודשים מבקשים הארכות. איך 

תוך 3 ימים הספקת לעשות עבודה כזאת מדהימה? 
בין שתי העבודות יש דמיון, יש זהות מוחלטת בין הטבלאות, האמצעים והכלים. גם תוצאות חישוביות זהות ואני לא מאמין שעבודה זו מקורית". 
הבוגר: "בלי שום קשר למה שקרה, אני רוצה לומר שאני אוהב ומעריך אותך ובגלל זה פניתי אלייך מתחילת התהליך. 
לגבי הטיעון שלך לגבי כתיבת העבודה תוך פרק זמן קצר, דיברתי עם המנחה  והוא אמר לי שכנראה שלא תהייה ברירה ושאתחיל לעבוד על פרויקט הגמר- דיברתי אתו במעבדה באופן פרונטלי והתחלתי לעבוד על זה לפני שקיבלתי אישור על הצעת הפרויקט". 
המרצה: "תשלח את ההתכתבות הזאת". (הסטודנט העביר התכתבות שמצורפת לפרוטוקול בתאריך 31/7/18)
עו"ד אבימור:" לפני שהבוגר והמרצה יעזבו את הדיון והוועדה תעבור לדיון פנימי והחלטה, אני מבקשת לאפשר לבוגר להגיב לטענה שחלקים רבים בין העבודות זהים לחלוטין, לרבות טבלאות, חישובים ואף הסברים מילוליים". 
הבוגר:" לאחר ששלחתם לי את העבודה מאוניברסיטת אריאל הסתכלתי רק על ההתחלה שלה ולא על כולה. אני חושב שהמלל הוא שונה. ישנם חלקים בין העבודות שאינם דומים בכלל, היו לי התכתבויות עם המרצה והמנחה ובעקבות הערותיהם שיניתי דברים העבודה".  
המרצה: "אנחנו בדקנו את העבודה שלך כאילו הייתה עבודה מקורית, לכן נתנו לך רג'קטים כפי שנותנים לכל סטודנט וביקשנו ממך לתקן חלקים. לכן יתכן ולא כל העבודה זהה, אך חלקים רבים אכן זהים". 
עו"ד אבימור:" אתה לא מודה באשמה של התלונה שהוגשה"?
הבוגר: "לא, העבודות שונות לגמרי"


החלטת הוועדה:
הוועדה בחנה את הנספח לפרויקט שהגיש הבוגר אל מול הדו"ח שהוגש באוניברסיטת אריאל. לדעת הוועדה, חלקים רבים בעבודות זהים, הן טבלאות מספריות, הן חישובים והן הסברים מילוליים נרחבים שנכתבו באופן זהה מילה במילה. הזהות במלל כוללת גם טעויות פיסוק, כגון רווחים כפולים ופסיקים במקומות לא נכונים. לפיכך, הוחלט פה אחד, מבחינת חברי הוועדה, שמדובר בהעתקה. 
הוועדה החליטה כי הבוגר, אשם בסעיף 6.4 לתקנון המשמעת והחליטה לפסול את הנספח לפרויקט שהוגש ולא לאפשר הגשת נספח פרויקט חלופי.  

 

תלונה מס' 2:

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנט מהפקולטה לניהול טכנולוגיה.  

 

גרסת המשגיחה:
"הסטודנט נתפס כשהנייד בכיסו כשביקש לצאת לשירותים בזמן הבחינה. לאחר שהעירה לו, הסטודנט מסר לה את הנייד". 


גרסת הסטודנט:
"אני סטודנט שנה ג' במדעי המחשב בתואר ראשון וסטודנט שנה א' בתואר שני בניהול טכנולוגיה במכון. 
סיימתי בהצטיינות את שנה א' ו- ב', אני גם מתנדב כ- 40 שעות בחודש עבור עסקים קטנים בפריפריה, אני עוזר לסטודנטים רבים בתואר בקורסים שונים וקידמתי אותם בידע הנלמד וכל זה נעשה במסגרת הלימודים במסלול רגיל ולא גמיש מה שיוצר אצלי עומס לימודי רב שבא לידי ביטוי בעייפות, בחוסר שעות שינה ובחוסר ריכוז. לבחינה הזאת הגעתי ללא שינה, קמתי חלש, נאלצתי לקחת טיפול תרופתי והדבר החמיר אצלי את בעיות הקשב והריכוז שהובילה אותי לשרשרת של טעיות. חוסר הזמן בהתמקמות בצורה נורמלית וסידור הדברים שלי לפני הבחינה גרמו לי להיות פחות רגוע ומסוכרן עם המתרחש בכיתה וזה מה שהביא אותי לכך ששכחתי להכניס את הנייד לתיק כשאני בטוח שהטלפון נמצא בתיק. אני מצטער בכל ליבי ומביע חרטה על חוסר הזהירות שבה נקטתי. 
עו"ד ווסוקי שפינדלר: "האם יש לך הקלות"? 
הסטודנט: "כן. יש לי הארכת זמן, שימוש בדף נוסחאות, התעלמות משגיאות כתיב, הפסקות במהלך הבחינה לצורך מנוחה". 


החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם בסעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה על הערה  בתיק האישי. 

 

תלונה מס' 3:

התלונה הוגשה משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב.   


גרסת המשגיחה: 
"לאחר שהסטודנט הגיש את מחברת הבחינה, בסיום הבחינה, מצאתי את דף הנוסחאות שהכין הסטודנט במחברת". 
יערה גולן עשתה בירור מול מרצה הקורס וע"פ המרצה אסור היה להכניס חומר עזר למבחן.


גרסת הסטודנט: 
"הדף היה מקופל ולא השתמשתי בו בזמן הבחינה".


החלטת הוועדה: 
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם בסעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה לפסול את הקורס והערה בתיק האישי. 

 

תלונה מס' 4:

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.    


גרסת המשגיחה: 
"הסטודנט לא סיים את המבחן בזמן וטען שיש לו תוספת זמן, נתתי לו הערכת זמן ומסרתי לגילה (אחראית מדור בחינות) את הפרטים של הסטודנט. גילה בדקה ולסטודנט לא היה תוספת זמן לפי הבדיקה שביצעה מול הגב' יעל מזר חאיק, יועצת לסטודנטים עם לקויות למידה במרכז לנגישות".


גרסת הסטודנט: 
"המקרה באמת קרה. יש לי הארכת זמן, אבל לא בתוקף. יש לי הארכה מימי התיכון שלי. 
אני מבין ששיקרתי ואני מבין מה עשיתי. לגבי אישור רלוונטי- זה בטיפול עכשיו מול מרכז הנגישות". 


החלטת הוועדה: 
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם בסעיף 6.3 לתקנון המשמעת והחליטה לפסול את הקורס והערה בתיק האישי. 

 

תלונה מס' 5:

התלונה הוגשה ע"י מרצת הקורס כלפי שני הסטודנטים מהפקולטה לניהול טכנולוגיה.    


גרסת המרצה: 
"אני נותנת הרשאה לסטודנטים להכניס שני דפים לבחינה (4 עמודים) ולסטודנטים בעלי הקלות מותר להכניס עמוד נוסף.
הודעה על מספר הדפים שניתן להכניס לבחינה הועברה לסטודנטים בכמה דרכים:
נאמר בכיתה בשתי הזדמנויות , נכתב בהודעה במודל וכן  נכתב על גבי הבחינה.
יש הנחיה לצרף את דפי הנוסחאות לבחינה וכך ידעתי שהם הכניסו דפים מעבר למה שהיה מותר. שני הסטודנטים כתבו לי שהם שייכים למרכז הנגישות ושהם לא קוראים את מה שנכתב במודל. ביררתי מול הגב' מיכל זכריה ממרכז הנגישות ונאמר לי שהם צריכים את האישור של המרצה להכנסת דפים נוספים לבחינה והם לא ביקשו ממני אישור". 


גרסת הסטודנט הראשון:
"אני חולה במחלת הקרוהן ובתקופת המבחנים אני לא מרגיש טוב- יכול להיות בגלל הלחץ שבתקופה הזאת, ולא הייתי נוכח בכיתה ולא הקשבתי להנחיות המרצה. שני העמודים מתוך הארבעה שהכנסתי הם זהים, רק ההסברים שונים זה מזה. הדפים הללו לא עזרו לי, קיבלתי 76 שזהו הציון הכי נמוך שלי בתואר". 
ד"ר ארבל: "הנחיות המרצה נאמרו בכיתה, נשלחו במודל ונכתבו על גבי הבחינה. בזמן הבחינה המשגיחה לא יכולה לעשות השוואה בין המלל שרשום בדפים, היא יכולה רק לבדוק כמה דפים נכנסו לבחינה".
הסטודנט:" אני מצטער על כך. זאת הייתה טעות שלי ושוב, שני העמודים לא היו רלוונטיים". 


גרסת הסטודנט השני:
"הדבר נעשה בתמימות ומחוסר אי הבנה מכמה סיבות: לא נכחתי בהרבה מהשיעורים, אני בדר"כ לא קורא הוראות במבחן כי אני יודע ממבחנים קודמים מהם המטלות, לא שמתי לב בהודעות במודל שביקשה רק עמוד אחד ולא יותר, יש לי זכאות ל- 50% יותר דפי נוסחאות ממה שמותר לשאר הסטודנטים". 


החלטת הוועדה: 
הוועדה החליטה כי הסטודנטים אשמים בסעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה לפסול את מועד א' בבחינה והערה בתיק האישי.