ועדות משמעת

פרוטוקול וועדת משמעת מתאריך 30/1/18

 
נכחו: ד"ר מאיר ארבל
- יו"ר הוועדה, ד"ר כהן וקס דן
, גב' נעמה שטיינבוק, מר כפיר פוקס- נציג אגודת הסטודנטים, עו"ד שרון ווסוקי- יועצת משפטית, הגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי.
 

מרכזת הוועדה: גב' יערה גולן
 
הוועדה דנה בתלונה אחת:
תלונה שהוגשה כלפי סטודנט בשל חשד לזיוף מסמכים ובפרט מסמכי מדינה רשמיים, עניין העלול להוות לכאורה עבירה פלילית. הסטודנט הגיש אישור מילואים כדי לקבל מועד מיוחד בבחינה במועד ג'. באישור המילואים שהגיש הסטודנט נמצא חוסר התאמה בין התאריך הלועזי לתאריך העברי.

החלטת הוועדה: הוועדה רואה את המקרה בחומרה רבה והחליטה כי הסטודנט יורחק מן המכון לתקופה של שנה וחצי בנוסף, הוחלט להביא את פרטי המקרה לידיעת היועץ המשפטי לממשלה, בהתאם לסעיף 269 לחוק העונשין.