ועדות משמעת

פרוטוקול וועדת משמעת מתאריך 29/12/16

 

נכחו:
ד"ר מאיר ארבל- יו"ר הוועדה, ד"ר לדרמן דרור, ד"ר יוליה עינב- דקאן הסטודנטים, ד"ר מיכל גורדון,  גב' נעמה שטיינבוק, גב' עמית ליבוביץ'- נציגת אגודת הסטודנטים, עו"ד שרון ווסוקי- יועצת משפטית, גב' מיכל זכריה- מרכז הנגישות והגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי.

מרכזת הוועדה:
 
הוועדה דנה בתלונה אחת:
הכנסת חומר אסור לבוחן אמצע-  סטודנטית שמה על כיסא שהיה לצידה פתק עם חומר שאסור להכניס למבחן.
החלטת הוועדה: אזהרה בתיק האישי פסילת הבוחן שמהווה  20%  ממטלות הקורס.