ועדות משמעת

פרוטוקול וועדת משמעת מתאריך 27/3/18

 

נכחו: ד"ר מאיר ארבל- יו"ר הוועדה, ד"ר מיכל גורדון, מר נדב לוי - נציג אגודת הסטודנטים, עו"ד שרון ווסוקי- יועצת משפטית, הגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי.
מרכזת הוועדה: גב' יערה גולן

 

הוועדה דנה בארבע תלונות:

 

תלונה שהוגשה ע"י מרצה כלפי סטודנט בשל חשד שהסטודנט העתיק בבחינה באקסל מסטודנטית מכיתתו.
מדובר על בחינה שמתבצעת בקובץ אקסל שבה הסטודנטים התבקשו ליצור מקרו שעליו צריך לכתוב בתא מסוים את תעודת זהות שלהם ולצבוע את התא ואת הפונטים. בקובץ הבחינה של הסטודנט, בתא שאמור להכיל את תעודת הזהות שלו מופיעה תעודת זהות של סטודנטית אחרת. 
בנוסף, נמצאו שתי תשובות זהות. שני הסטודנטים נבחנו בחדרים נפרדים. הסטודנטית סיימה את הבחינה ב- 11:10 ולסטודנט הייתה הארכת זמן והוא סיים ב- 12:42.
הסטודנטים טוענים כי אינם מכירים אחד את השנייה ויכול להיות שלאחר שהסטודנטית סיימה את הבחינה חבר נכנס ועבד במקרה על המחשב שסטודנטית עבדה עליו ושלח לסטודנט במייל את הקובץ.

 

החלטת הוועדה: הוועדה החליטה ברוב קולות כי הסטודנט אשם בסעיף 6.4 לתקנון המשמעת והוחלט לפסול את הקורס. בנוסף הוחלט שעל הסטודנט לבצע 25 שעות התנדבותיות לאגודת הסטודנטים במהלך סמסטר קיץ וכן תירשם הערה בתיק האישי. לגבי הסטודנטית, הוועדה החליטה כי לא הוכח שעברה עבירת משמעת.

 

 

שלושה מקרים שהועלו בוועדה בשל תפיסת שלושה סטודנטים בעת בחינה עם טלפונים סלולריים ע"י משגיחות ממדור בחינות.
החלטת הוועדה: פסילת הקורס והערה בתיק האישי.