ועדות משמעת

פרוטוקול וועדת משמעת מתאריך 18/7/18


נכחו: ד"ר מאיר ארבל- יו"ר הוועדה, ד"ר מרק טרכטנברוט, ד"ר ד"ר מיכל גורדון, מר רשף גל- נציג אגודת הסטודנטים, עו"ד שרון ווסוקי- יועצת משפטית, הגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי. 
מרכזת הוועדה: גב' יערה גולן

 

הועדה דנה בשלוש תלונות:

 

תלונה מס' 1:

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנטית מהפקולטה למדעי המחשב. 


גרסת המשגיחה: 
"הסטודנטית נתפסה כשמכשיר הטלפון שלה פתוח לצידה, בכיסא. הסטודנטית מסרה למשגיחה את הנייד ללא שום התנגדות". 


גרסת הסטודנטית: 
"זה לא תירוץ, אבל היית מאוד נרגשת לקראת הבחינה ושמתי לב שהטלפון נמצא איתי וחשבתי לומר למשגיחה, אך חששתי שהיא תפסול את הבחינה שלי ובדיעבד זה היה טעות". 


החלטת הוועדה: 
הוועדה החליטה כי הסטודנטית אשמה בסעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה לפסול את הקורס והערה בתיק האישי.

 

תלונה מס' 2: 

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב.  


גרסת המשגיחה:
"הסטודנט נתפס כשהנייד בכיסו כשביקש לצאת לשירותים בזמן הבחינה. לאחר שהעירה לו, הסטודנט מסר לה את הנייד". 


גרסת הסטודנט:
"מדובר בטעות מצערת, כנראה מהלחץ שהגעתי באיחור לבחינה השארתי את הנייד בכיס. כמובן שלא הייתה לי כוונה להעתיק. זוהי טעות נוראית שאני מתחרט עליה ומאוד קשה לי עם זה".


החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם בסעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה לפסול את הקורס והערה בתיק האישי. 

 

תלונה מס' 3:

התלונה הוגשה ע"י משגיח במדור בחינות בקורס כלפי סטודנטית מהפקולטה למדעי המחשב.   


גרסת המשגיחה: 
"הסטודנטית נתפסה כשהנייד בכיסה כשביקשה לצאת לשירותים בזמן הבחינה. הנייד היה כבוי ולטענת הבוחן הסטודנטית לא השתמשה בנייד בזמן הבחינה, עד שנתפסה". 


גרסת הסטודנטית: 
"הגעתי באיחור לבחינה בגלל תקלה טכנית ברכב ורציתי לשים את הנייד על שולחנו של המשגיח במידה ואקבל טלפונים, אך מהלחץ לא שמתי לב שהטלפון היה עלי והוא היה כבוי. לא הייתה לי שום כוונה להעתיק, אין לי גם בעיה לשבת מול המרצה ולהיבחן שוב. 


החלטת הוועדה: 
הוועדה החליטה כי הסטודנטית אשמה בסעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה לפסול את הקורס והערה בתיק האישי.