ועדות משמעת

פרוטוקול וועדת משמעת מתאריך 13/6/19


נוכחו: 
ד"ר זיתוני נעמי- יו"ר ועדת משמעת
חברים: ד"ר כהן וקס דן, ד"ר מאיר ארבל, גב' נעמה שטיינבוק, מר נדב לוי - נציג אגודת הסטודנטים והגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי.
משתתפים: עו"ד שרון ווסוקי שפינדלר
מרכזת הוועדה: יערה גולן

 

הוועדה דנה בשתי תלונות: 

 

תלונה מס' 1:

תלונה שהוגשה ע"י מרצה כלפי סטודנט מהפקולטה לניהול טכנולוגיה. 

 

גרסתה של המרצה:

המרצה הגישה תלונה כלפי הסטודנט בשל הכנסת חומר אסור לבחינה. 
"מותר לבעלי אישור לדף נוסחאות מורחב להכניס לבחינה דף אחד נוסף והסטודנט הכניס 6 דפים. 
מידע על גודלו של דף נוסחאות המורחב הועבר לסטודנטים בשיעור, דרך המייל, בהודעה באתר, הקורס במודל ועל דף הבחינה עצמו. הבחינה מגיעה עם דף נוסחאות- 3 דפים. לא ניתן להביא דף נוסחאות שהוכן מראש בבית ולסטודנט הספציפי הזה אין אישור לדף נוסחאות מורחב. בנוסף על גבי הבחינה מצוין "חומר עזר מותר: מחשבון" וכאמור, הסטודנט מסר חומר נוסף, מראש, וזה פסול! לתלונה מצורפים דפי הנוסחאות שהכניס הסטודנט ודף ההנחיות הראשון של המבחן". 

 

גרסת הסטודנט:

"הגעתי מראש עם דף נוסחאות שהכנתי בבית. דף נוסחאות ממורקר ובזמן הבחינה כתבתי על גבי הדפים הערות כדי שלא התבלבל. הדף נוסחאות שהגעתי איתו זהה לדף נוסחאות שמחולק במחברת הבחינה. 
הבוחנת הבחינה בדפים וביקשה שאצרף את הדפים לבחינה- הבוחנת ידעה על כך". 
הובהר לסטודנט ע"י נציג הסטודנטים, לוי, כי לא ניתן להכניס לבחינה דף נוסחאות מוכן מראש אם לא מצוין, כהנחיה של המרצה, על גבי הבחינה. 

 

החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם לפי סעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה על פסילת הקורס והערה בתיק האישי. 
בנוסף, הוועדה החליטה כי יש צורך ליידע את מנהלת מדור בחינות, הגב' רונית מורד, על המקרה הנ"ל בו המשגיחה הניחה לסטודנט להכניס לבחינה חומר למרות היותה בחינה עם חומר סגור ויש להזמין למפגשים הבאים של ועדת משמעת את הגב' מורד.   

 

תלונה מס' 2:

תלונה שהוגשה ע"י המזכיר האקדמי, כלפי סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב בשל חשד לזיוף מסמכים ובפרט מסמכי מדינה רשמיים הגובלים בהליך פלילי.

 

גרסתה של המזכיר האקדמי:

"הסטודנט הגיש בקשה למועד ג' בבחינה. בבקשתו הציג מסמך על תקופת שירות מילואים שמנעה ממנו לגשת לבחינה במועד ב', בחינה שהתקיימה בתאריך 14/4/19. תקופת שירות המילואים המצוינת על גבי המסמך הינה 14/4/19-16/4/19 ובהמשך מצוין כי תאריך תחילה : 14/4/2019 ותאריך סיום: 16/5/2019. הגב' יערה גולן, רכזת תואר ראשון, במזכירות האקדמית יצרה קשר טלפוני עם הסטודנט וזימנה אותו למשרדה, אך הוא אמר לה שהוא הסתדר ואינו זכאי למועד ג'. הובהר לו שלא מדובר בעניין מועד ג'.הסטודנט הגיע למשרדה של יערה בתאריך 26.5.16, יערה ביקשה ממנו שישב בכיסא במקומה ושיוציא מהמחשב שלה את האישור. הסטודנט אמר שהוא לא יכול והתוודה כי הוא זייף את המסמך". 

 

גרסת הסטודנט:

"הודיתי במעשה שעשיתי ואני מצטער. הייתה לי תקופה לחוצה מבחינת כלכלית, הייתי עם מינוס בבנק ונאלצתי לעבודה בעבודה זמנית שלא משקפת את הידע שרכשתי בתואר והיכולות המקצועיים שלי (הסטודנט הציג לחברי 

הועדה מסמכים מהבנק וממקום עבודתו). עשיתי את המעשה בזמן קצר לזמן הרישום למועד ג'- הדבר נעשה בקלות ראש וללא חשיבה. אני מודע לחומרת המעשה והדבר לא עומד בסולם הערכים שלי. במהלך שנות לימודי במכון התנדבתי בפרח וייצגתי את המכון בנסיעתי לפולין". 

 

החלטת הוועדה:
הוועדה רואה בחומרה את המקרה והחליטה כי הסטודנט אשם לפי סעיף 6.3 לתקנון המשמעת והחליטה כי הסטודנט יושעה לאלתר מלימודיו ויהיה ראשי לחזור ללימודים בסמסטר ב' תש"פ.