ועדות משמעת

פרוטוקול וועדת משמעת מתאריך 13/3/18

 

נכחו: ד"ר מאיר ארבל- יו"ר הוועדה, ד"ר כהן וקס דן, ד"ר נעמי זיתוני, ד"ר מיכל גורדון, גב' נעמה שטיינבוק, מר נדב לוי - נציג אגודת הסטודנטים, עו"ד שרון ווסוקי- יועצת משפטית, הגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי.
מרכזת הוועדה: גב' יערה גולן

 

הוועדה דנה בשלוש תלונות:

 

תלונה שהוגשה ע"י מרצה כלפי סטודנט  בשל חשד שהסטודנט הגיש תרגילים מועתקים מפתרונות שפורסמו ע"י המרצה.
החלטת הוועדה: הוועדה החליטה כי לא הוכח שהסטודנט אשם בעבירת משמעת. מתן הציון בקורס נתון לשיקול דעתו של המרצה.

 

תלונה שהוגשה ע"י מרצה כלפי סטודנט. מדובר במטלה שניתנה לעשייה בזוגות והסטודנט הגיש את התרגיל שלו לבד. הסטודנט הגיש את קובץ ההגשה שלו והעבודה כללה את שמותיהם של שני סטודנטים אחרים ולא את שמו. העבודה הייתה העתק של הסטודנטים האחרים.
החלטת הוועדה: ברוב קולות הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם בסעיף 6.4 לתקנון המשמעת והוחלט לפסול את התרגיל ולרשום נזיפה חמורה בתיק האישי.

 

תלונה שהוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנט. הסטודנט יצא לשירותים בזמן הבחינה, כשחזר לכיתה הוא חזר למקומו והיה לו טלפון בידו.
החלטת הוועדה: הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם בסעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה לפסול את הקורס.