ועדות משמעת

פרוטוקול וועדת משמעת מתאריך 12/7/18

נכחו: ד"ר מאיר ארבל- יו"ר הוועדה, ד"ר מרק טרכטנברוט, ד"ר דן כהן וקס, מר רשף גל- נציג אגודת הסטודנטים, עו"ד שרון ווסוקי- יועצת משפטית, הגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי. 
מרכזת הוועדה: גב' יערה גולן


הועדה דנה בשבע תלונות: 

 

תלונה מס' 1:

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות, בבחינה כלפי סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב. 
גרסת המשגיחה: "הסטודנט יצא לשירותים בזמן הבחינה, וכשחזר הבוחנת הבחינה בטלפון נייד בכיסו. לאחר שהעירה לו, הסטודנט שם את הנייד בתיק". 

 

גרסת הסטודנט: 
"חשוב לי לציין שהנייד היה ללא סוללה ולא שמתי לב שהנייד נמצא אצלי. 
אני יודע שעבירה זאת עבירה, גם אם היא נעשתה בטעות- אני מודה ומצטער על כך". 


החלטת הוועדה: 
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם בסעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה לפסול את הקורס והערה בתיק האישי.
 

תלונה מס' 2:

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב.  
 

גרסת המשגיחה:
"הסטודנט יצא לשירותים בזמן הבחינה, וכשחזר הבוחנת הבחינה בטלפון נייד בכיסו. לאחר שהעירה לו, הסטודנט מסר לה את הנייד.   

 

גרסת הסטודנט:
"אין לי תירוצים, חיכיתי לקבל שיחה בנייד ושמתי אותו בכיס, נכנסתי לבחינה ושכחתי ממנו. במהלך הבחינה שמתי אטמים כדי להתרכז ושכחתי מהנייד".

 

החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם בסעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה לפסול את הקורס והערה בתיק האישי.

 

תלונה מס' 3:

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנט מהפקולטה לניהול טכנולוגיה תואר שני.  


גרסת המשגיחה
"בזמן הבחינה, הטלפון של הסטודנט צלצל. הטלפון היה בכיסו והגיש למשגיחה לאחר שביקשה ממנו". 


גרסת הסטודנט: 
"ברצוני לציין כי ביום הבחינה התנהל יום לא מוצלח בעבודה שגרר אחריו נסיעה בתחבורה ציבורית ארוכה מהרגיל ובעקבות כך מחסור רב בזמן התארגנות ראויה לפני המבחן (המבחן היה עם חומר פתוח) ובשל כך, ללא כוונת תחילה ובתמימות לב מכשיר הטלפון הנייד היה בכיסי. מרוב הלחץ שכחתי אפילו לשים את הנייד על רטט וכשהטלפון צלצל הגשתי אותו למשגיחה והתנצלתי על ההפרעה. אני מבין שזה לא לעניין ואני עושה תואר שני במכון ואף מקרה כזה לא קרה לי". 


החלטת הוועדה: 
ע"פ רוב חברי הוועדה, הוחלט כי הסטודנט אשם בסעיף 6.5 לתקנון המשמעת והוועדה והחליטה לפסול את הקורס והערה בתיק האישי. 

 

תלונה מס' 4:

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה. 


גרסת המשגיחה:
"הסטודנט הגיע באיחור של 5 דקות, ביקש שאביא לו מחברת וקיבל. שאלתי אותו אם מילא את הפרטים והוא כעס עלי שהוא גם ככה הגיע באיחור ושלא אעכב אותו וביקש שאמסור לו את הבחינה. לא הסכמתי ואמרתי לו שרק לאחר שימלא את פרטיו הוא יוכל לקבל. הסטודנט צעק עלי וקרא לי מטומטמת בפני כל הכיתה".  


גרסת הסטודנט: 
"הגעתי לבחינה באיחור של 5 דקות, ביקשתי טופס בחינה ולאחר שביקשתי הבוחנת סירבה לתת לי רק לאחר שאמלא את הפרטים האישיים שלי. הסברתי לה שאני יכול להחליט מתי אני רוצה למלא את הפרטים ובמשך 3 פעמים היא שוב ושוב הסבירה לי ובזבזה לי 5 דקות ואז קראתי לה מטומטמת כי זה באמת היה טמטום". 
ד"ר ארבל: "אולי אתה בזבזת לעצמך זמן? היית צריך למלא את הפרטים ולא להתווכח איתה.
גם אם יש לך השגות אתה צריך למלא אחר ההוראות ואם אתה חולק על דעתה היית צריך לבקש שיקראו למישהו אחראי: למזכיר האקדמי או למרצה הקורס ובטח לא להשתמש בשפה כזאת". 


החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם  בסעיף 6.7 לתקנון המשמעת והחליטה שעל הסטודנט לכתוב למשגיחה מכתב התנצלות, מתן 20 שעות התנדבותיות לקהילה והערה בתיק האישי. 

 

תלונה מס' 5:

התלונה הוגשה ע"י מרצה כלפי שני הסטודנטים מהפקולטה למדעי המחשב בחשד להעתקה. ניכר דמיון יוצא מגדר הרגיל בין שתי בחינות של הסטודנטים בשאלות מס' 2, 3 ובסעיפים רבים נוספים. 


גרסת הסטודנט:
"עשיתי את הקורס הזה בשנה שעברה כך שבקורס הנוכחי אני לא מכיר אף סטודנט. אני מאוד עסוק וכמעט ולא מגיע לשיעורים הפרונטליים במכון- אני נמצא הרבה בחו"ל מטעם העבודה ועושה מילואים. אני לומד עם מורה פרטי לכל המבחנים ואיתו למדתי גם למבחן במערכות בסיסי נתונים. אין לי מושג מי הסטודנט שאתם טוענים שהעתקתי ממנו וזה לא מעניין אותי. אני מגיע רק למבחנים, לא מגיע לשיעורים ולא מכיר אף אחד". 
ד"ר ארבל: ראית את התשובות הזהות?
הסטודנט: כן, זה דומה ואם הייתי במקומכם גם הייתי חושד, אבל לגבי שאלה 2 בבחינה, המרצה כתב "מסורבל, אבל 
נכון" והסטודנט הציג והסביר לחברי הוועדה מה עשה בשאלה. 
הסטודנט התבקש, ע"י חברי הוועדה, למסור את שמו של המורה הפרטי אתו למד לבחינה. 


גרסת הסטודנטית:
"אני עובדת במשרה מלאה ולכן אני לא מגיעה לשיעורים. אנחנו לא לומדים כמו שאר הסטודנטים- לעולם לא הייתי נוכחת בשיעור ואני לומדת בסגנון שלי. השקעתי מכספי ולמדתי עם מורה פרטי, אורן גלבוע, השקעתי מזמני וסיכנתי את עבודתי כדי לקבל ציון טוב ביושר ולעבור את הקורס". 
ווסוקי שפינדלר: "את הסטודנט______ את מכירה"? 
הסטודנטית: "לא. כל מי שלמד איתי כבר לא כאן- אני נמצאת בשנה חמישית". 
שטיינבוק: "האם המורה הפרטי הנחיל שמות משתנים"?
הסטודנטית: "לפי מה שאני מתכנתת בעבודה שלי, נתתי את מה שהיה לי באותו רגע ולפי הגיון".


החלטת הוועדה:
 הוועדה מבקשת לפרט בנפרד על כל סטודנט את ההחלטה ואת העונש. 
 לגבי הסטודנטית: הוחלט כי, היא אשמה בסעיף 6.4 לתקנון המשמעת. מדובר בעבירה ראשונה שלה והוחלט על פסילת קורס והערה בתיק האישי. 
 לגבי הסטודנט: הוחלט כי, הוא אשם בסעיף 6.4 לתקנון המשמעת.  מדובר בעבירה שנייה שלו בוועדת משמעת והוחלט על הרחקה מסמסטר א' תשע"ט והערה בתיק האישי. 

 

תלונה מס' 6:

התלונה הוגשה ע"י הגב' עדה אדלמן, משגיחה במדור בחינות, בבחינה בקורס "תכנות לוגי"- 61302-31 מ כלפי הסטודנט צויג נדב, ת.ז 301595856 מהפקולטה למדעי המחשב. 


גרסת המשגיחה: 
גב' אדלמן מסרה את גרסתה בכתב על גבי טופס הגשת תלונה לוועדה ומסרה עדות טלפונית אצל גב' יערה גולן, רכזת הוועדה. בזמן הבחינה, הבוחנת הבחינה שהסטודנט כל הזמן מתעסק בכיסים שלו. הסטודנט ביקש לצאת לשירותים, אך הבוחנת נתנה עדיפות למישהו אחר לפניו ואז ניגשה אליו (בשעה 17:00) וביקשה ממנו להוציא את הפתקים מהכיס. הסטודנט הוציא ללא ויכוח ולדברי הבוחנת היה מאוד נחמד והתנסח יפה כלפיה שתוותר לו. הבוחנת ציינה שלאורך הבחינה הסטודנט לא השתמש בפתקים.


גרסת הסטודנט:
הגעתי באיחור לבחינה וראיתי שכתוב על הלוח שמותר דף עזר בבחינה בגודל דף של A4 . אני לא הכנתי מראש דף כזה ולכן הכנסתי את הפתקים לבחינה. 


החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם בסעיפים 6.4 ו- 6.5 לתקנון משמעת והחליטה לפסול את הקורס והערה בתיק האישי. 

 

תלונה מס' 7: 

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנטית מהפקולטה למדעי המחשב. 


גרסת המשגיחה:
בשעה 17:30 המשגיחה הבחינה כי על המחשבון של הסטודנטית מודבקים פתקים של נוסחאות. המשגיחה העירה לסטודנטית בשקט שתמסור לה את המחשבון והסטודנטית צעקה בפני כל הסטודנטים שהפתקים שייכים למבחן הקודם שלה ולא מדובר בהעתקה. 

 

גרסת הסטודנטית:
"אני הגעתי לכל השיעורים והגשתי את כל המטלות בקורס. בבחינה אנחנו מקבלים דף נוסחאות וכתבתי את הנוסחאות בפתקים על גבי המחשבון כדי לא להשתמש ולפתוח את דף הנוסחאות – לא רציתי לסרבל את העניין בבחינה. העניין נעשה בתום לב ומתוך ידיעה כי הנוסחאות מופיעות גם בדף. המחשבון היה גלוי ולא חשבתי שיש בזה משהו לא תקין ונכון. עשיתי את זה כדי שיהיה לי יותר קל בבחינה". 
ד"ר ארבל: "המרצה ציין כי על גבי הפתקים יש תשובות משנים קודמות".
הסטודנטית: "לא, אני כתבתי רק נוסחאות ללא תשובות". 
ד"ר טרכטנברוט: "אם כתוב שצריך להכניס לבחינה דפי נוסחאות אז צריך להכניס רק דפי עזר בלבד ולא דברים אחרים". 
רוזנטל: "הבוחנת ציינה על גבי טופס התלונה שצעקת עליה בפני כל הכיתה. מה יש לך לומר על כך"?
הסטודנטית:" אני לא צעקתי עליה, אלא התחננתי על חיי בפניה ודיברתי אליה בצורה מכובדת- זאת אישה שיכולה להיות סבתא שלי". 

 

החלטת הוועדה: 
הוועדה החליטה כי הסטודנטית אשמה כי אסור לה להכניס חומר אחר מלבד דפי הנוסחאות לבחינה ע"פ סעיף 6.5 לתקנון המשמעת והוחלט על הערה בתיק האישי.