ועדות משמעת

פרוטוקול וועדת משמעת מתאריך 12/12/17

 
נכחו: ד"ר מאיר ארבל- יו"ר ועדת משמעת, ד"ר נעמי זיתוני, ד"ר מרק טרכטנברוט, ד"ר מיכל גורדון, מר נדב לוי- נציג אגודת הסטודנטים, עו"ד שרון ווסוקי- יועצת משפטית  והגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי.

 
מרכזת הוועדה: גב' יערה גולן
 
הוועדה דנה בחמש תלונות:
  1. תלונה שהוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנט בשל חשד לשימוש בחומר עזר אסור . הבוחנת טענה כי הסטודנט יצא לשירותים, בעת הבחינה, להרבה זמן וכשחזר היא הבחינה כי דפי העזר שאושרו לשימוש בבחינה, ע"י מרצה הקורס, שונים מאלו שהיו ברשותו.
    החלטת הוועדה: לאחר קבלת הנתונים של אישור ההתאמות ממרכז הנגישות ואישור המרצה שאכן אישר לסטודנט להיכנס עם דפי עזר שהמשגיחה מסרה בתלונה לוועדה, הוחלט כי התלונה אינה מוצדקת.
  2. שלושה מקרים שהועלו בוועדה בשל תפיסת שלושה סטודנטים בעת בחינה עם טלפונים סלולריים ע"י משגיחות ממדור בחינות.
    החלטת הוועדה: פסילת הקורס והערה בתיק האישי.
  3. תלונה שהוגשה ע"י מרצה כלפי סטודנט  בשל חשד להעתקה של עבודה מסטודנטית שסיימה בהצטיינות את לימודיה בשנת תשע"ו. הסטודנט הגיש פרויקט מועתק, אחד לאחד, מפרויקט שהגישה סטודנטית בשנת תשע"ו.
    החלטת הוועדה: חברי הוועדה ראו כי שתי העבודות זהות לחלוטין ולפיכך הוחלט לפסול לסטודנט את הקורס ולהרחיק אותו מהלימודים בסמסטר ב' תשע"ח.