ועדות משמעת

החלטות ועדת משמעת מיום 24.2.14

סיכום דיון

 

נוכחים: פרופ' עמוס נוטע (יו"ר),ד"ר עמוס ברדע, ד"ר שלמה אברמוב , גב' נעמה שטיינבוק, ד"ר נעמי זיתוני, מר אביב ספיר – נציג אגודת הסטודנטים.

משתתפים: עו"ד שרון ווסוקי- שפינדלר – היועצת  המשפטית של המכון, ד"ר מיכל סלע ראש מינהל סטודנטים .

נושאי הדיון
הועדה דנה ב – 4  תלונות שהגיעו אליה  בנושאים שונים.

 
סטודנט A
התלונה
נתפס עם קובץ דפים , פתרונות לבחינה , בבחינה בכימיה לניהול טכנולוגיה
טענת הסטודנטים
לא הצלחתי להגיע לשיעורים בימי שישי, הדרך שלי ללמוד זה לשנן, ברגע של טעות שלפתי את הדפים מהכיס והנחתי אותם ליד מחברת הבחינה.
החלטת הועדה
מכתב נזיפה והפחתה מהמלגה 1,500 ₪.
 
סטודנטית B
התלונה
נתפסה עם אייפון מתחת לסודר כשהיא נעזרת בויקיפדיה  בזמן הבחינה באלגברה ליניארית.
טענת הסטודנטית
עשיתי טעות מתוך לחץ, הטלפון נשאר אצלי , נכנסתי לבחינה והצצתי באייפון.
החלטת הועדה: 
מכתב נזיפה וביטול הקורס.
 
סטודנט C
התלונה
בבחינה באנגלית לא הסכים לעבור כיסא לבקשת המשגיחה ודיבר בצורה לא יפה למשגיחה ולמרצה..
החלטת הועדה
נזיפה ומכתב התנצלות.

סטודנט D
התלונה
בבחינה באנגלית, לא הסכים למסור את המבחן אלא לאחר 5 דקות.
החלטת הועדה
הוחלט על מכתב נזיפה שיציין "מסרת את הבחינה באיחור וזה אינו תואם את ההתנהגות במכון"