ועדות משמעת

החלטות ועדת משמעת מיום 6.11.14

  
נוכחו: פרופ' עמוס נוטע(יו"ר) ד"ר נעמי זיתוני,ד"ר עמוס ברדע, גב' נעמה שטיינבוק, ד"ר מיכל סלע(ראש מינהל סטודנטים)
התנצלו:   עו"ד
שרון ווסוקי שפינדלר  ואגודת הסטודנטים.
 

הועדה דנה  בשתי תלונות  על  שני סטודנטים ששלחו מתחזים להיבחן במקומם במבחני אמירם.
המתחזים נתפסו על ידי בוחני המרכז הארצי לבחינות והערכה  והמבחנים נפסלו.
נגד הסטודנטים הגיש המרכז הארצי לבחינות והערכה תלונה במשטרה ותלונה לוועדת משמעת סטודנטים של המכון.
 
לאחר קיום דיון נפרד ושמיעת דבריהם של כל אחד מהסטודנטים קיימה הועדה דיון וסברה שהיא רואה בחומרה רבה את המעשה.
 
 
החלטת הועדה עבור שני הסטודנטים:
הרחקה (זמנית)  לסמס' א תשע"ה