ועדות משמעת

החלטות ועדת משמעת מיום 29.6.14

סיכום דיון

 

נוכחים: ד"ר נעמי זיתוני (מ"מ יו"ר), ד"ר עמוס ברדע, גב' נעמה שטיינבוק מר יעקובי עידן ומר אביב ספיר (אגודת הסטודנטים).

התנצל:פרופ' עמוס נוטע.

נושאי הדיון
הועדה דנה ב – 4 תלונות שהגיעו אליה בנושאים שונים.

 
סטודנט A
התלונה
במבחן האנגליך רמה D שהתקיימה ב 29.5.14 נתפס עם טלפון נייד ביד
טענת הסטודנטים
טען שהוא עובד בחברה בטחונית ובזמן המבחן היה חייב להיות עם הטלפון כדי לקבל שיחה מאוד חשובה מחו"ל.
החלטת הועדה
מכתב נזיפה ופסילת הבחינה, ללא אפשרות לקבל מועד מיוחד.
 
סטודנטית B
התלונה
הגיע באיחור לבחינה במבוא למערכות ליניאריות, לא איפשר למשגיחה לבדוק האם חומר העזר עומד בדרישות המרצה, הפריע למהלך התקין של הבחינה והתנהג בצורה מאיימת כלפי גילה ממדור בחינות.
ד"ר נעמי זיתוני
יש נורמת התנהגות שגם על סטודנט עם הפרעות קשב וריכוז לעמוד בהם.
החלטת הועדה
פסילת המבחן ומכתב נזיפה.
 
סטודנט C
התלונה
אלימות מילולית בסדנא בעיצוב. נכנס לסדנא והתבקש לא לחתוך את החומר שהיה בידו, בסדנא הקלה. בתגובה הוא קילל וצעק ונעמד בצורה מאיימת מול סטודנט אחר.
החלטת הועדה
מכתב אזהרה והתנצלות כלפי הסטודנט המעורב, עליו לביות עוזר לקובי, אחראי הסדנא, במשך 5 ערבים. 

סטודנט D
התלונה
במהלך בחינה בלוגיקה למדעי המחשב נתפס אצלו פתק. בבדיקה עם המרצה התברר שזה חלק מתשובה לאחת משאלות הבחינה.
החלטת הועדה
תינתן לו נזיפה. בדיון התברר שהמבחן היה בסמסטר א', הוא נכשל בשני המועדים, כך שאין טעם לבטל את הבחינה.