ועדות משמעת

החלטות ועדת משמעת מיום 28.8.14

 
סיכום דיון
 
נוכחו: ד"ר עמוס נוטע (יו"ר) ד"ר נעמי זיתוני ,ד"ר עמוס ברדע, גב' נעמה שטיינבוק, מר אביב ספיר (רמ"ד אקדמי באגודת הסטודנטים ) ד"ר מיכל סלע. התנצלה  עו"ד שרון ווסוקי- שפינדלר.
 
הועדה דנה  בשתי תלונות על סטודנט  אחד מהמחלקה לטכנולוגיות למידה.
האחת הייתה בגין מסירת עבודה אחרי הזמן ובניסיון לטשטש את העובדה הזו ע"י מסירת העבודה  ללא אישור של המרצה על האיחור.
התלונה השנייה מפרופ' מיקי רונן שהתלוננה  שהסטודנט התנהג בצורה מתריסה, בדיבור מתלהם ובעזיבת הכיתה תוך כדי  התנהלות תוקפנית וחסרת נימוס .

החלטת הועדה
הסטודנט יקבל  מכתב נזיפה לתיק האישי.


רשמה: יהודית לוי רכזת הוועדה