ועדות משמעת

החלטות ועדת משמעת מיום 28.11.10

הסטודנט A- שנה ב' בפקולטה להנדסה

 

סיבת ההעמדה לדין בפני הוועדה: במהלך בחינה נמצא  בכיסו דף עם חומר כתוב (המבחן היה ללא חומר עזר).

 

 

החלטת הוועדה לאחר דיון:
 1. במהלך שנה"ל תשע"א יהיה על הסטודנט לתרום 20 שעות לקהילה (באמצעות המערך של קשרי קהילה במינהל הסטודנטים). אי- מילוי של מכסת השעות הנ"ל תגרום להרחקה לאלתר של הסטודנט.
 2. תירשם הערת אזהרה בתיקו האישי של הסטודנט, כך שבעבירת המשמעת הבאה תישקל האפשרות של הרחקתו מהלימודים.

 

הסטודנט B- שנה ב' בפקולטה להנדסה

 

סיבת ההעמדה לדין בפני הוועדה: במהלך בחינה נתפס עם שני "שליפים".

 

החלטת הוועדה לאחר דיון:
 1. במהלך שנה"ל תשע"א יהיה על הסטודנט לתרום 20 שעות לקהילה (באמצעות המערך של קשרי קהילה במינהל הסטודנטים). אי- מילוי של מכסת השעות הנ"ל תגרום להרחקה לאלתר של הסטודנט.
 2. תירשם הערת אזהרה בתיקו האישי של הסטודנט, כך שבעבירת המשמעת הבאה תישקל האפשרות של הרחקתו מהלימודים.
 3. מאחר שהסטודנט נכשל ממילא  בקורס, ציונו בקורס לא בוטל והוא ייאלץ לחזור על הקורס.

 

הסטודנט  C– שנה ג' בפקולטה לניהול טכנולוגיה

 

סיבת ההעמדה לדין בפני הוועדה: במהלך בחינה נתפס עם "שליף".

 

החלטת הוועדה לאחר דיון:
 1. הציון העובר שקיבל במבחן בוטל ויהיה עליו לחזור על הקורס.
 2. תירשם הערת אזהרה בתיקו האישי של הסטודנט, כך שבעבירת המשמעת הבאה תישקל האפשרות של הרחקתו מהלימודים.

 

הסטודנט D– שנה ב' בפקולטה להנדסה

 

סיבת ההעמדה לדין בפני הוועדה: לא נשמע להוראת המשגיחות במבחן וגם צעק ואיים עליהן

 

 

החלטת הוועדה לאחר דיון :
 1. הסטודנט יכתוב מכתב התנצלות למשגיחות.
 2. במהלך שנה"ל תשע"א יהיה על הסטודנט לתרום 20 שעות לקהילה (באמצעות המערך של קשרי קהילה במינהל הסטודנטים). אי- מילוי של מכסת השעות הנ"ל תגרום להרחקה לאלתר של הסטודנט.
 3. תירשם הערת אזהרה בתיקו האישי של הסטודנט, כך שבעבירת המשמעת הבאה תישקל האפשרות של הרחקתו מהלימודים.
 4. מאחר שהסטודנט נכשל ממילא  בקורס, ציונו בקורס לא בוטל והוא ייאלץ לחזור על הקורס.