ועדות משמעת

החלטות ועדת משמעת מיום 15.5.11

הסטודנט A - שנה ג' - הנדסה

 

במהלך בחינת סוף סמסטר בקורס "פיסיקה 3", בעת שיצא לעשן, נתפס ובכיסו חומר כתוב רב הרלבנטי למבחן. לפי הערת המשגיחה קודם לתפיסת החומר הוא גם יצא לשירותים.

 

ההחלטות:

א.      פסילת הציון שקיבל בקורס.

ב.      העבירה נרשמה בתיק הסטודנט, ותזכה להתייחסות במקרה של עבירה חוזרת.

 

 

הסטודנט B  - שנה ד' - הנדסה

 

במהלך בחינת סוף הסמסטר בקורס "משוואות דיפרנציאליות רגילות", בעת שיצא לשירותים, נתפס ובכיסו חומר כתוב רב הרלבנטי למבחן.

 

ההחלטות:
א.      פסילת הציון שקיבל בקורס.
ב.      העבירה נרשמה בתיק הסטודנט, ותזכה להתייחסות במקרה של עבירה חוזרת.

 

 

הסטודנט C - שנה ב' - ניהול טכנולוגיה

 

הסטודנט הגישו דו"ח מעבדה בפיסיקה, כאשר ליד טבלת התוצאות הוספה חתימה מזויפת של המדריך במעבדה המאשרת לכאורה את ביצוע הניסוי.

 

ההחלטות

א.      קורס המעבדה מבוטל

ב.      יורחק מלימודים בסמסטר הקיץ תשע"א.

ג.        כל עבירה משמעתית הקשורה לפעילות אקדמית, תגרום להרחקתו לצמיתות מהלימודים.