ועדות משמעת

החלטות ועדת משמעת מיום 25.11.12

נכחו
פרופ' גד צ'רני(יו"ר), ד"ר יובל בק, פרופ' אריה בן דוד, סיון גנון(רמד אקדמי) רבין אדוארד (יו"ר אגודת הסטודנטים), עו"ד שרון ווסוקי-שפינדלר יועצת משפטית, ד"ר מיכל סלע, ראש מינהל סטודנטים, עו"ד דותן לוי , יועץ משפטי, אגודת הסטודנטים.
 

 


 

2 סטודנטים – שנה ב – טל"מ
הגישו פרויקט שרובו הועתק – כלשונו- מפרויקט שהוגש ע"י סטודנטים אחרים

 
החלטת הועדה
א.ביטול הקורס
ב.עונש על תנאי – ביטול לימודים לסמס' במקרה של עבירת משמעת נוספת.

 


 

סטודנט – שנה א' – טל"מ
הגיש עבודה אישית בקורס , עבודה שהגישו סטודנטים אחרים בקורס זה בתש"ע.
 
החלטת הועדה
ביטול הקורס.

 


 

סטודנטית– שנה ד' –עיצוב
נמצאה התאמה בין החלק הראשון של העבודה לבין טקסט שנמצא באינטרנט.
 
החלטת הועדה
לאור הספק, הסטודנטית תגיש עבודה מקורית חדשה. העבודה תוגש תוך שלושה שבועות ממסירת ההחלטה לסטודנטית.

 


 

סטודנט– שנה ד' – עיצוב
נמצאה התאמה בין החלק הראשון של העבודה לבין טקסט , שהוא פרי עטו של המרצה.
 
החלטת הועדה
א.הקורס יבוטל
ב.עונש על תנאי - ביטול לימודים לסמסטר במקרה של עבירה חוזרת.

 


 

סטודנט– שנה ד' – עיצוב
התנהגות אלימה ואגרסיבית בסדנא.
 
החלטת הועדה
א.הרחקה מהסדנא הקלה והכבדה.
ב.שימוש רק בשולחנות עבודה שבלובי בנין 7.
ג.עונש על תנאי- הרחקה מהמכון לשנה בכל מקרה של עבירת משמעת.

 


 

סטודנט - שנה ג' - מדעי המחשב
יצא בזמן בחינה– עם טלפון נייד לשירותים.
 
החלטת הועדה
א. כישלון בקורס
ב. נזיפה חמורה בתיק האישי.

 


 

סטודנט– שנה ג' – מדעי המחשב
יצא לשירותי והתמהמה שם, כשחזר נמצאה בכיסו ניירת , המרצה אמרה שהחומר רלוונטי לבחינה.
 
החלטת הועדה
א.כישלון בקורס
ב.נזיפה חמורה בתיק האישי.