ועדות משמעת

החלטות ועדת המשמעת מיום 7.9.11

סטודנט A - שנה א' – מדעי המחשב
במהלך בחינת סוף סמסטר בקורס "חשבון אינפי' 2", בעת שיצא לשירותים, נתפס ובכיסו חומר כתוב רב הרלבנטי למבחן. לא הביע חרטה.
ההחלטות:
א. פסילת הציון שקיבל בקורס.
ב. העבירה נרשמה בתיק הסטודנט, כל עבירת משמעת נוספת תגרום להרחקתו מלימודים במכון.
 
סטודנט B - שנה ג' – עיצוב פנים
במהלך בחינת סוף הסמסטר בקורס "יחסי אמנות ועיצוב", נתפס בהעתקה מדפים שהכין.
ההחלטות:
מכוון שנכשל בבחינה ובגלל סיבות מיוחדות מקבל רק אזהרה שכל עבירת משמעת נוספת תגרום להרחקתו מלימודים במכון.

 

 
סטודנט C - שנה א' – תואר שני בהנדסה
במהלך בחינת סוף הסמסטר בקורס "תורת המידע", ישב בשירותי כרבע שעה, כשיצא נתפס עם טלפון נייד.
ההחלטות:
א. פסילת הציון שקיבל בקורס.
ב. העבירה נרשמה בתיק הסטודנט, כל עבירת משמעת נוספת תגרום להרחקתו מלימודים במכון.
 
סטודנט D - שנה ב' – הנדסה
במהלך בחינת סוף הסמסטר בקורס "שדות אלקטרומגנטיים", נתפס עם ספר שהיה מותר בשימוש אלא שהוא שתל בתוכו דפים נוספים אסורים לשימוש.
ההחלטות :
א. מאחר שממילא נכשל בקורס לא הייה טעם בפסילת הקורס.
ב. הוטלו עליו 25 שעות פעילות בקהילה שאותן עליו לסיים עד סוף סמסטר א' תשע"ב.
ג. העבירה נרשמה בתיק הסטודנט, כל עבירת משמעת נוספת תגרום להרחקתו מלימודים במכון.
 
סטודנט E - שנה ג' – הנדסה
הסטודנט היה דייר במעונות הסטודנטים שבמקווה ישראל. הוא הציג בפני מינהל הסטודנטים מסמך על עזיבת המעונות. במסמך זייף את חתימת אב הבית המאשר לכאורה את העובדה שהסטודנט אכן עזב את המעונות. כתוצאה מכך בוטלו תשלומיו בעבור שכירת החדר, על אף שהוא המשיך להתגורר במעונות.
ההחלטות:
א. בגלל חומרת המעשה ומאחר שזו עבירת המשמעת השנייה שלו השנה הורחק מלימודים לכל שנת הלימודים תשע"ב.
ב. כל עבירת משמעת נוספת תגרום להרחקתו מלימודים במכון לצמיתות.
 
סטודנט F - שנה ג' – עיצוב תעשייתי
במסגרת קורס הליבה "סטודיו מציאות" שנערך בשיתוף עם חברה מסחרית חיצונית, הגיש הסטודנט עבודה שהועתקה בשלמותה ממוצר קיים בשוק. הפרויקט התנהל כתחרות והסטודנט זכה בה במקום שני ובפרס כספי של 1500 ₪. כאשר התגלה הדבר נשלל ממנו הפרס הכספי ונקבע כי הוא נכשל בקורס.
ההחלטות:
הסטודנט הורחק מלימודים בתשע"ב, אך מאחר שהקורס "סטודיו מציאות" ניתן אך ורק בסמסטר ב' של כל שנת לימודים. יותר לו לקחתו בסמסטר ב' של תשע"ב.