ועדות משמעת

החלטות ועדת המשמעת המוסדית מתאריך 20.7.09

להלן  ההחלטות של ועדת המשמעת בקשר ל- 4 תלונות על עבירות משמעת של סטודנטים*:

 

1.   תלונה של מדור הבחינות נגד הסטודנט א' (שנה  א', הפקולטה להנדסה)

 

    במהלך בחינה באלגברה ליניארית, הסטודנט ביקש לצאת לשירותים. כמקובל הוא מסר את מחברת  
    המבחן למשגיחה, שמצאה בה דף שהוכנס לבחינה ללא אישור ובו חומר עזר ונוסחאות שונות.

 

    ההחלטה:

    הציון בקורס ייפסל, ויהיה עליו לחזור על הקורס. כמו-כן בתיקו האישי של הסטודנט תרשם  
    הערת אזהרה לפיה כל עבירת משמעת נוספת תטופל בחומרה.

 

2.   תלונה של מדור הבחינות נגד הסטודנט ב' (שנה  א', מדעי המחשב)

 

     במהלך בחינה באלגברה ליניארית, הסטודנט ביקש לצאת לשירותים. כשקם בצבצה מתוך מכנסיו חבילת דפים ובה חומר רלבנטי לבחינה

 

     ההחלטה:

     מאחר שזו עבירה שנייה שלו, הסטודנט יורחק זמנית מהלימודים לשנה (סמסטר קיץ תשס"ט וסמסטרים א' ו-ב בתש"ע). כמו כן העונש של תרומה לקהילה שהוטל עליו בעבירה הקודמת ידחה לתשע"א). אם לאחר חזרתו ללימודים יעבור עבירת משמעת נוספת הוא יורחק מהמכון לצמיתות.

 

3.   תלונה נגד הסטודנט ג' (שנה  א', מדעי המחשב)

 

     הסטודנט האשים בהתבטאויות גזעניות כביכול מרצה מהמחלקה ללימודים כלליים. העתקים של מכתב התלונה נשלחו למל"ג ולמשרד החינוך. לאחר ברור, ההאשמה נמצאה כחסרת יסוד.

 

     הסטודנט התנצל בכתב בפני המרצה, ועל-כן הוחלט כי:

 

     בתיקו של הסטודנט תירשם אזהרה חמורה. על  כל התנהגות לא תקינה שלו בהמשך לימודיו במכון, כלפי אנשי הסגל, הסטודנטים,  והמכון, הוא ייענש בחומרה.

 

4.   תלונה נגד הסטודנט ד'  (שנה  ד', חשמל)

 

     בעבודה של הסטודנט באחד הקורסים הוא כתב חרפות ואיומים נגד המרצה בקורס.

     הסטודנט הודה כי התנהג בצורה לא בוגרת ולא אחראית, וכי הוא מתבייש במעשיו. בעקבות מכתב     

     התנצלות בפני המרצה הוחלט כי:

 

     בתיקו של הסטודנט תירשם אזהרה חמורה, והוא יידרש לעזור לסטודנטים מהפקולטה שלו בהיקף
     של 30  שעות.
 
*השמות שמורים במינהל הסטודנטים