ועדות משמעת

החלטות וועדת משמעת מיום 28.07.15

פרוטוקול וועדת משמעת

נכחו: פרופ' עמוס נוטע- יו"ר , ד"ר עמוס ברדע- הפקולטה לחשמל, הגב' נעמה שטיינבוק-הפקולטה לעיצוב, עו"ד שרון ווסוקי- יועמ"ש המכון, הגב' יפעת רוזנטל-מזכיר אקדמי, ד"ר מאיר ארבל-דקאן הסטודנטים , מר עומרי שמחון-יו"ר אגודת הסטודנטים, מר רועי סדגת-רמ"ד אקדמי אגדות הסטודנטים, עו"ד דותן לוי-עו"ד אגודת הסטודנטים.

התנצלו: ד"ר ברוריה הברמן וד"ר נעמי זייתוני.
 


הוועדה דנה בשלושה נושאים עיקריים: יציאה לשירותים עם טלפון נייד, חשד להעתקה בבחינות, ודבור בבוטות כלפי סגל המכון.

יציאה לשירותים עם טלפון נייד

3 סטודנטים יצאו לשירותים בעת בחינה עם הטלפון הנייד
החלטת הוועדה
1. הערה בתיק האישי
2. פסילת המבחן
 

 
 
ניסיון העתקה בבחינה
סטודנט 1
הסטודנט נתפס עם חומר אסור בעת המבחן
החלטת הוועדה
1. הערה בתיק האישי
2. פסילת הקורס
סטודנטית 2
הסטודנטית שוחחה עם המרצה מחוץ לחדר הבחינה תוך הצגת מצג שווא כי כבר סיימה את הבחינה
החלטת הוועדה
1. הערה בתיק האישי
2. פסילת המבחן.
 

 
 
פנייה בוטה כלפי סגל המכון

סטודנט 1
הסטודנט התבטא בבוטות כלפי רכזות הפקולטה ולאחר מכן שלח מכתב התנצלות
החלטות הוועדה
1. הערה בתיק האישי
2. סיוע לרכזות הפקולטה בהיקף של 8 שעות
3. תיעוד מכתב ההתנצלות בתיק האישי
סטודנט 2
הסטודנט התבטא בבוטות כלפי משגיחה בעת מבחן
החלטות הוועדה
1. הערה בתיק האישי
2. כתיבת מכתב התנצלות למשגיחה