יועצים אקדמיים

יועצים אקדמיים בפקולטה לניהול טכנולוגיה

 

 
שנה
שם היועץ סמסטר שעות הקבלה חדר
א' רו"ח מנשה נצראל א' יום א'

12:30-13:30 בתיאום מראש

409/1

ב'

ב'

ד"ר מיכאל בנדרסקי

א'

יום א'

13:00-14:00 בתיאום מראש

410/1

ב'

ג'

ד"ר ענת שדה

א'

 

בתיאום מראש
606/1
ב'
ד' ד"ר גיל גרינשטיין א' יום ב'

19:00-20:00

407/1

ב'

יום ה'

סטודנטים במצב אקדמי לא תקין ד"ר אייל בריל א' יום א'
16:00-19:00 
או בתיאום ליום/ שעה אחרת
614/1
ב'