יועצים אקדמיים

יועצים אקדמיים בפקולטה להנדסה

 
תואר ראשון

א' - ב'

זוריק מקייבסקי
ג' - ד' ד"ר מאיר ארבל
ד"ר דן קצין
תואר שני
ד"ר בוריס למבריקוב