חדשות ואירועים

ראשי רשות המחקר של HIT בביקור באוניברסיטת אינסברוק באוסטריה

 
בתחילת החודש ביקרו ראשי רשות המחקר, הפיתוח וקשרי החוץ ד"ר רפאל ברכאן, ראש הרשות וד"ר גיא יוסקוביץ, סגנו באוניברסיטת אינסברוק שבאוסטריה.
 
הביקור הינו חלק מתהליך בינלאומי מקיף בו החל המכון לפני כמה שנים, והואץ מאוד בשנה האחרונה. כחלק מתהליך זה, המכון לוקח חלק בתכניות מחקר ופיתוח רבות, בהן ERASMUS+. זרוע הKA1 (International Credit mobility) תפקידה לקדם ולתמוך פיננסית בחילופי סגל וסטודנטים, לצרכי הכשרה והוראה. נסיעה זו הייתה אף היא בהשתתפות האיחוד האירופי, דרך תכנית זו.
 
הגשת תכנית העבודה המשותפת ל HIT ואוניברסיטת אינסברוק נעשתה על ידי הגב' מריון וייסר דרך משרד AIANI . AIANI הינה הלשכה האקדמית מדעית מחקרית משותפת אוסטריה- ישראל- AIANI) (Austria-Israel Academic Network שהוקמה בשנת 2013 ע"י האוניברסיטה.
 
מטרת הלשכה לקדם שיתופי פעולה מדעיים ואקדמיים בין אוניברסיטת אינסברוק לבין סגל וסטודנטים מאוניברסיטאות ומכוני מחקר בישראל ולקדם פרויקטים מחקריים, פרסומים מדעיים ואירועים לימודיים משותפים
 
הזכייה המשותפת של אוניברסיטת אינסברוק ו HIT אף הוצגה כמודל לשת"פ בכנס מיוחד לקשרי אקדמיה שנערך בישראל בחודש שעבר.
 
ד"ר פליקס פיאזולו, מהמחלקה לניהול אסטרטגי, שיווק ותיירות באוניברסיטת אינסברוק, ד"ר גיא יוסקוביץ, וד"ר רפאל ברכאן
 
במהלך הביקור ד"ר ברכאן וד"ר יוסקוביץ נפגשו עם אישים בכירים באוניברסיטה בהם Dr. Barbara Tasser (Head of the International Services, University of Innsbruck) and Dr. Mathias Schennach (Head of the International Relations Office, Prof. Alexander Ostermann, Head of the Research Area Scientific Computing , Prof. Ruth Breu, Head of the Institute of Computer Science and Scientific Head of the Quality Engineering Competence Centre, Prof. Matthias Harders, Head of the Research Area Interactive Graphics and Simulation , Dr. Felix Piazolo, Department of Strategic Management ואחרים אשר הציגו בפניהם טכנולוגיות חדישות ושיטות מחקר מתקדמות, גישות במסחור ידע ואופני עבודה שונים. ד"ר ברכאן וד"ר יוסקוביץ הציגו את המכון, הפקולטות והמעבדות בו, ודנו במספר אפשרויות לשיתוף פעולה מחקרי-אקדמי.
 
בפגישה עם רקטור האוניברסיטה, פרופסור טילמאן מארק, אף סוכם כי אוניברסיטת אינסברוק תצא בקול קורא ללימודי תואר שלישי (דוקטורט) לתלמידי HIT בתחומים רלוונטיים, תיבחן אופציה להענקת מלגות ללימודי גרמנית באוסטריה בחודשי הקיץ לתלמידי המכון, יקודמו פעילויות משותפות לשני המוסדות וייבחנו שיתופי פעולה מחקריים והעמקת הקשרים האקדמיים על ידי הגדלת מספר אנשי הסגל והסטודנטים המבצעים חילופים בין HIT ואוניברסיטת אינסברוק.
 
(פורסם: 1.12.16)