הרשות למחקר חדשנות ובינלאומיות

ראש רשות המחקר, ד"ר רפאל ברכאן
 
 

פעילות רשות המחקר נחלקת לשלושה חלקים:

L1 - עידוד הגשת מחקרים על בסיס אישי בקרנות המחקר המדעיות, עדכון נוהל תגמול חוקרים (FP-7) לחברי סגל תקניים; חשיפה לתוכניות מדעיות בארץ ובחו"ל; חונכות/הכוונה של חוקרים בכירים פעילים; גיוס סגל צעיר ופעיל [דיקן מחקר/ ועדת מחקר/דיקנים]
 
L2- מחקרים משותפים עם התעשייה ואקדמיות אחרות, מיקוד סביב מרכזי מצוינות אשר יהוו בסיס לשת"פ וגיוס כספים; חשיפה לתוכניות FP7, CELTIC, מגנט/מגנטון, מפא"ת, ומשרדי ממשלה שונים; בניית בסיס ידע מוצק לניהול פרויקטי מו"פ אקדמיה-תעשייה רב תחומיים; חתימה על הסכמי שיתוף פעולה עם תעשיות ומוסדות מחקר ומינופם למענקי מחקר [רשות המחקר והפיתוח]
 
L3- מחקר יישומי; פיתוחים ומוצרים טכנולוגיים עבור התעשייה; שיתופי פעולה ישירים עם התעשיות עתירות הידע והחממות; הקמת חברות הזנק; חממת עיצוב?! [חברת היישום/ מנכ"ל]
 
פעילות רשות המחקר נחלקת לשלושה חלקים

מטרות רשות המחקר ב HIT:

  1. להוות לשכה למענקי מחקר ופרויקטים לחוקרי HIT -איתור, איסוף עיבוד והפצת מידע בנוגע למקורות מימון למחקרים.
  2. לסייע בהכנת הצעות מחקר והגשתן לגורמים מממנים.
  3. להדריך חברי סגל בנוגע לגיוס והפעלת תקציבי מחקר.
  4. לסייע במו"מ על תקציבי מחקר.
  5. לסייע בניהול המענקים הכספיים והדיווח המדעי של פרויקטי מחקר ממומנים.
  6. לספק נתונים ודו"חות על פעילויות המחקר הממומן של חברי הסגל במכון ולעדכנן בהתאם.