חדשות והודעות

HIT במרכז סצינת האקדמיה הבינלאומית


בכנס ERASMUS+   אוסטריה -  ישראל שהתקיים לאחרונה בכפר המכביה השתתפו נציגים ממוסדות אקדמיה מובילים משתי המדינות, במטרה לקדם שיתופי פעולה בינלאומיים בכלל ובמסגרת פעילות Erasmus + בפרט.
 
דר' אומנסקי, גב' אבני, דר' יוסקוביץ', דר' שקד, דר' ברכאן, דר' כהן וקס, מר זיגר, גב' ריגר,דר' ון-אסן, גב' גרובר, גב' שרעבי
ד"ר דניל אומנסקי, גב' יעל אבני, דגיא יוסקוביץ', ד"ר נאווה שקד, ד"ר רפאל ברכאן,ד"ר דן כהן וקס, מר זיגר דני נ., גב' תרזה ריגר,ד"ר אילת יעל ון-אסן, גב' טינה גרובר, גב' דבורה שרעבי

Erasmus + היא מתכניות הדגל האקדמיות של האיחוד האירופי ועוסקת בתחום החינוך, ההכשרה, בני נוער וספורט. התכנית שמה דגש  מיוחד על שיתופי פעולה בינלאומיים וחילופי משלחות בתחום ההשכלה הגבוהה בין המדינות המשתתפות בתכנית במסגרת הקול הקורא לשנת 2016, הוגשה בקשה למימון פעילות משותפת שעיקרה חילופי סגל בין HIT  מכון טכנולוגי חולון ואוניברסיטת אינסברוק כשלב ראשון בפיתוח שת"פ נרחב.
 
התכנית זכתה לאישור במסגרת ERSAMUS+. לאור זאת, המכון הטכנולוגי ואוניברסיטת אינסברוק האוסטרית נתבקשו ע"י נציגי Erasmus +  להציג את שיתוף הפעולה בפני כל משתתפי הכנס. ד"ר גיא יוסקוביץ סגן ראש הרשות למחקר, פיתוח וקשרי חוץ שלHIT   וגב' מריון וייזר, מתאמת הפעילות ישראל- אוסטריה באוניברסיטת אינסברוק באוסטריה, הציגו את הפעילות האקדמית והמחקרית המתקיימת במוסדות שלהם, את הבסיס לשיתוף הפעולה שבין שני המוסדות, ואת פרטי התכנית של ההגשה הזוכה בשלב ראשון נציגי מחקר ופיתוח של המוסדות יקיימו ביקורים הדדיים על מנת ליצור את התשתית הנדרשת לשיתוף פעולה נרחב ומעמיק.
 
בשלב השני יתבצעו חילופי סגל הן למטרת הרצאות והן למטרת הדרכה ולימוד וכן יושקו פרויקטים משותפים.

במהלך הכנס נפגשו נציגים מישראל ואוסטריה בקבוצות עבודה קטנות במטרה לדון ולזהות יחד אפשרויות לשיתופי פעולה. נציגי HIT ציינו בסיפוק כי נרשמה התעניינות רבה בשיתופי פעולה עם המכון הטכנולוגי בקרב מספר לא מבוטל של מוסדות אקדמאיים מאוסטריה. 
 
ביום האחרון של הכנס התארחו נציגים מהמספר מוסדות אוסטרים נוספים: גב' תרזה ריגר, אחראית על חילופי סגל באוניברסיטה למדעים יישומיים שבזלצבורג, גב' טינה גרובר מוייקה- ראש מרכז המחקר הטכנולוגי באוניברסיטת דנובה שבקרמס ומר דני נ. זייגר, מרצה בכיר באוניברסיטת FH Johanneum  למדעים יישומיים.
 
הקבוצה סיירה במכון וביקרה במספר מעבדות ומרכזי מחקר וכן קיימה שיחות עם ראשי המו"פ במכון וראשי מחלקות. בסיום הביקור המוצלח הוחלט על המשך ביסוס הקשרים והרחבת שיתופי הפעולה בין המכון למוסדות האקדמיה באוסטריה.