שותפים

H.I.T מכון טכנולוגי חולון פועל לחיזוק הקשרים עם מוסדות אקדמיים וארגונים עסקיים וחברתיים בארץ ובחו"ל. הרחבת והעמקת רשת הקשרים של החוקרים במכון הטכנולוגי מאפשרת לאנשי הסגל ולסטודנטים להגיע להישגים מרשימים ולהיענות לאתגרים משמעותיים.
האוניברסיטה של ניקוסיה בקפריסין ו- H.I.T מכון טכנולוגי חולון חתמו על מזכר הבנות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר וההוראה בכלל, ולצורך הייחודי בתחום הנדסת דלק ותחליפיו וניהול מערכות אנרגיה ומים בפרט.
שיתוף פעולה בפיתוח אפליקציות רפואיות, ביצוע פרויקטים טכנולוגיים, הנחייה משותפת של עבודות גמר של סטודנטים לתואר ראשון ושני במעבדות בית החולים השיקומי, בחינת הקמת מסלול הנדסה ביו-רפואית וקיום כנסים משותפים.