מבט כולל

ניל ארמסטרונג טבע את המשפט "צעד קטן לאדם צעד גדול לאנושות". אנחנו ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, מייצרים בקרב הסגל, הסטודנטים והקילה את הצעד "הקטן" שמטרתו ליצר השפעה על האנושות. השפעה זו משפיעה על המשק הכלכלי, על הסביבה ועל החברה.
 
הסגל האקדמי במכון מפתח תוכניות לימוד ומכשיר את הבוגרים לצרכי העתיד של המשק – הכשרת מנהיגים טכנולוגיים, שילוב המעצבים כחלק מתרבות על רבדיה השונים, עידוד יזמות ומצוינות. סגל המכון אף עוסק במחקר אקדמי משותף עם מוסדות בארץ ובעולם, ומחקר לאומי ובינלאומי עם התעשייה הביטחונית, העסקית והציבורית.
 
המכון מחויב להגברת המודעות וטיפוח הסביבה והוכרז כקמפוס ירוק על-ידי המשרד להגנת הסביבה.
 
מגוון של פרויקטים חברתיים עוסקים בסיוע לימודי טכנולוגי לבני נוער ובעידודם לאקדמיה, עידוד לחשיבה יצירתית ויזמית, ולרגישות ואחריות לצרכי אוכלוסיות חלשות. אנו מאמינים כי פרויקטים אלו תורמים נדבך חשוב בקרב כל העוסקים במלאכה ובעיקר בקרב הסטודנטים אשר בעתיד ישתלבו בחברות ובארגונים ויהוו מנהיגים טכנולוגיים וחברתיים. זהו הצעד הקטן המוטבע בסטודנט והצעד הגדול לעתידנו.
 
פעילות ברוכה זו מתאפשרת בזכות שותפים ותורמים – משרדי ממשלה, חברות עסקיות, ארגונים חברתיים, עיריות ותורמים פרטיים. הפעילות מאפשרת לסטודנטים מחד להיות מעורבים ולתרום ומאידך – אפשרות לממן את שכר הלימוד האקדמי. המכון מפעיל מגוון תוכניות לסיוע לאוכלוסיות מיוחדות. בתשע"ג הקים המכון את המרכז לנגישות אקדמית המאפשר לסטודנטים כבדי שמיעה וחרשים להשתלב בלימודים אקדמיים במכון. מידע נוסף ניתן למצוא באתר דקאנט הסטודנטים.
 
במהלך השנה מוקיר המכון את השותפים והתורמים – השתתפות בוועדות, באירועים, במידע על הפירות המניבים ובטקס הוקרה בו מוצגים כל הפרויקטים ומשמעות תרומתם.