שותפים

האוניברסיטה של ניקוסיה

האוניברסיטה של ניקוסיה בקפריסין ו- H.I.T מכון טכנולוגי חולון חתמו על מזכר הבנות לשיתוף פעולה בתחום ההשכלה הגבוהה. ההסכם מציין את שיתוף הפעולה בתחומי המחקר וההוראה בתחומים שונים ומיועד לתת מענה לצורך הייחודי בתחום של הנדסת דלק ותחליפיו ובתחום של ניהול מערכות אנרגיה ומים. במסגרת זאת יתאפשרו חילופי סגל וסטודנטים בין המוסדות וכן ביצוע מחקרים משותפים במגוון נושאים.