תוכנית אסטרטגית

התוכנית האסטרטגית של המכון מבטאת חזון, יעדים, מטרות, גורמי הצלחה קריטיים, תוכניות פעולה ותקציבים. התוכנית האסטרטגית אינה באה, כמובן, להחליף את הצורך בניהול אפקטיבי, כחלק מתהליך הניהול היום-יומי, כי אם להעניק לכל המעורבים בעשייה, במכון, תחושת כיוון ברורה יותר על היעדים והמטרות של המכון, האמצעים לפיקוח על תהליכי הביצוע.
 
 
התוכנית האסטרטגית מיועדת להוביל את המכון:
  • להמשך התפתחות וצמיחה אקדמיים
  • לבחינה ולהגדרה תקופתית של החזון, ושל יעדי המכון
  • להגדרת סדרי עדיפויות אקדמיים בפעילות המכון בטווחים הקצר והארוך.
 
 
התוכנית מציעה מתווה אסטרטגי שיכלול, בין היתר, את נושאי הליבה:
  • פיתוח תוכניות לימוד אקדמיות אטרקטיביות, עדכניות ורלוונטיות
  • תמהיל סטודנטים רצוי לפי תארים ותחומים
  • טיפוח הסגל האקדמי והסגל המינהלי
  • פיתוח תשתיות פיזיות
  • הידוק הקשרים עם התעשייה לסוגיה, כמו גם עם מוסדות אקדמיה ומחקר בארץ ובחו"ל.