חדשות ואירועים

"המרכז החדש" - סמסטר ב' תשע"ה

הפקולטה לעיצוב פותחת את שעריה לקהל הרחב ומעשירה את תכנית ההוראה של הסטודנטים בסדרת הרצאות חדשה שכותרתה "המרכז החדש".

במסגרת הפורומים יתארחו בפקולטה יוצרים ישראליים ובינלאומיים מובילים. כך מקווה הפקולטה לחשוף את הסטודנטים לגופי עבודות עכשוויים, לעיתים עוד בטרם הוצגו לקהל הרחב, ובה בעת לעודד התייחסות לשאלות של "היום שאחרי"; כיצד נקלטים בשדה העיצוב לאחר סיום הלימודים בפקולטה.

סדרת ההרצאות פתוחה לכל ציבור הסטודנטים, המרצים והקהל הרחב
 

כל יום שלישי | 14:00-17:30 | כיתה 102, בנין 6
לוח ההרצאות - סמסטר ב'  תשע"ה
 
לוח הרצאות המרכז החדש