חדשות ואירועים

תחרות עיצוב כרזות

בריף לתחרות עיצוב כרזות

רעידת אדמה מתרחשת כאשר חלה תזוזה פתאומית לאורך מישורי המגע שבין הלוחות המרכיבים את קרום כדור הארץ. השתחררות האנרגיה כתוצאה מן התזוזות גורמות לרעידת אדמה. רעידות אדמה מתרחשות גם בישראל בשל העובדה שישראל ממוקמת על מפגש של שני לוחות טקטונים, הקרוי השבר הסורי אפריקני.

תוצאותיה של רעידת אדמה בעוצמה חזקה, מעל 7 בסולם ריכטר, שתתרחש בישראל, תהיינה הרסניות וקטלניות ועל פי הערכות יגיע מניין ההרוגים לכ-16 אלף נפש, ומניין הפצועים יעמוד על כ-90,000, מהם כ-6,000 פצועים קשה .

רעידת אדמה חזקה תתרחש בישראל, מתי – לא ניתן לדעת. לא ניתן למנוע את הרעידה אך ניתן לצמצם את תוצאותיה ההרסניות.

לפני הרעידה: הכן תוכנית חירום משפחתית, אתר מקומות בטוחים בבית ותרגל אותם עם בני המשפחה, הרחק אלמנטים כבדים מהמיטות וחזק אלמנטים אחרים לקירות. הכן ציוד חירום (ערכת עזרה ראשונה, מטף, מים ומזון) ועבור קורס עזרה ראשונה.

בעת הרעידה: תפוס מחסה בממ"ד או הרחק מקירות חיצוניים בסמוך לרהיט המסיבי ביותר, הגן על הראש והמתן לתום הרעידה.

לאחר הרעידה: נתק את זרם החשמל אספקת המים והגז. התפנה עם משפחתך לאתר החירום העירוני עם ערכת החירום שהכנת.

ישראל וארגון מד"א נערכים לאפשרות של רעידת אדמה בעקבות סקרים ותחזיות של מוסדות מחקר מוסמכים, הצופים רעידת אדמה חזקה בישראל. אי אפשר לחזות מראש את מועד התרחשותה אך עלינו להיערך לקראתה. בשעת רעידת אדמה, בנוסף לתפקידיו בטיפול ופינוי נפגעים ואספקת דם, יפעל מד"א כאגודת הצלב האדום הלאומית של ישראל. כחלק מפעילויות הצלב האדום, על פי דרישות ממשלת ישראל, יבקש מד"א סיוע מאגודות צלב אדום בעולם, ולתאם ולקשר בין יחידות הסיוע לגורמים בישראל הפועלים בתחום.

קהל היעד: כלל האוכלוסייה.

מטרה מרכזית: העלאת המודעות לחשיבות הערכות נכונה לרעידות אדמה, ולגבי התנהגות נכונה בעת רעידת אדמה.

מסרים מרכזיים:

  • רעידת אדמה היא סיכון ממשי, ויש להיערך לקראתו.
  • היערכות מוקדמת של האזרחים יכולה להציל חיים.
  • עידוד האזרחים לקבל הדרכה ומידע בנושא.
  •  "אוכלוסיה מודעת פחות נפגעת".
  • "עזרו לנו לעזור לכם" – ככל שהאוכלוסייה ערוכה יותר, מספר הנפגעים יקטן. 

את הכרזות יש להעלות לדף הפייסבוק  מד"א – Magen David Adom  עד לתאריך ה-20.03.11.

ניתן להגיש את הכרזה בצורה של סקיצה.

הכרזה שתבחר על ידי צוות השופטים תעוצב ותודפס, ותוצג בכל מוסדות הציבור.