חדשות ואירועים

התערבות עיצובית כמנוף להתנעת שינוי בעיר לוד

3.7.12, 12:00-17:00
חדר 213, בניין 7

במסגרת 'מעבדה אקו-חברתית' בלימודי התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב  בהנחיית ברכה קונדה, עדיטל אלה ושי זכאי, התקיים הקורס: התערבות עיצובית כמנוף להתנעת שינוי בעיר לוד. הקורס החל מתוך המוטיבציה לבחון כיצד עיצוב משולב יכול לתרום להתנעת שינוי סביבתי חברתי בקונטקסט אורבאני נתון.


מנחות הקורס נפגשו עם פעילים בעיר לוד כדי ליצר תשתית לפעילות משותפת.

הקורס החל בסיור בן שש שעות בעיר לוד בשילוב עם מפגשים בעירייה, עם פעילים חברתיים ועם תושבי העיר במטרה לזהות אתר או קהילה כנקודת מוצא למחקר.

במהלך קורס סמסטריאלי 20 סטודנטים משנה א' חקרו אתר ואו קהילה בעיר, ביצעו ניתוח והצבת יעדים להתערבות וגיבשו חזון עיצובי לסיום תהליך פיתוח. התהליך נתמך לאורכו במספר סיורים בעיר, בראיונות עם תושבים ואף בביקור פעילים בהגשות במכון.

בהגשה הסופית שתתקיים ביום ג' , 3 ביולי בנוכחות נציגי העירייה ונציגים מתושבי לוד יציגו הסטודנטים 5 פרוייקטים עליהם עבדו בקבוצות בנושאים כמו – הפיכת איזור שוק לוד למרכז חברתי דינאמי בימים בהם השוק סגור, אסטרטגיות לקידום תקשורות ומגוון פעילויות לאזרחים בעיר בה כל המתנסים נסגרו, טיפול מחודש באיזור הכניסה לעיר והזמנה לנחל העובר בה וכו'.

 

הפעילים החברתיים מהעיר שליוו את הפרוייקט גילו מוטיבציה רבה לנסות ולהוציא אל הפועל חלק מהפרויקטים וכבר ביצעו צעדים ראשונים לגיוס המשאבים הנדרשים.

 


 
הגשת סיום של המעבדה האקו חברתית