יעדי המכון

 1. פיתוח תוכניות לימודים אטרקטיביות, עדכניות, רלוונטיות וקיומן.
 2. גיוס סגל אקדמי חדש ברמה נאותה, תוך טיפוח וקידום במקביל של הסגל הקיים.
 3. הגדלת כמות הסטודנטים, תוך מתן דגש בגיוס בעלי פוטנציאל להצטיינות.
 4. קידום נשים במכון.
 5. הידוק הקשרים עם התעשייה ועם האקדמיה באמצעות הקמת מסגרות מתקדמות להוראה ומחקר יישומי.
 6. הקמת מרכזים חדשניים למחקר יישומי רב-תחומי בשיתוף האקדמיה, התעשייה, וארגונים אחרים.
 7. פיתוח תשתיות פיזיות להרחבת המכון.
 8. מיצוב המכון בסביבתו האורבנית, תוך הידוק שיתוף הפעולה עם הגורמים המוניציפאליים.
 9. הרחבת תרומת המכון לחברה בישראל, בהנגשת ההשכלה הגבוהה.
 10. מיתוג המכון וחשיפתו בקרב קהלי יעד רלוונטיים.
 11. הפיכת היחידה ללימודי חוץ במכון לבית ספר מוביל ללימודי תעודה.
 12. גיבוש קוד אתי למכון בתחומים: ההוראה, המחקר, המינהל וחיי היום- יום בקמפוס.
 13. גיוס תרומות להמשך פיתוחו של המכון בתחומים: ההוראה, המחקר והתשתיות.