ידיעון תשע"ז

מכון טכנולוגי חולון
 
כללי
 
מנהל הסטודנטים-שירות לסטודנט ידיעון מוסדי - כללי
תקנונים
לוח שנה אקדמי
קורסים רב תחומיים
 
הפקולטה לעיצוב הפקולטה להנדסה הפקולטה למדעים
עיצוב הנדסה מדעים
ידיעון הפקולטה

תואר ראשון – חלק כללי

ידיעון הפקולטה
סילבוסים לתואר שני
סילבוסים של התואר הראשון
סילבוסים למדעי המחשב
ידיעון התואר השני
סילבוסים למתמטיקה שימושית
סילבוסים לתואר שני
 
ניהול טכנולוגיה המחלקה לטכנולוגיות למידה לימודים כללים ואנגלית
ניהול טכנולוגיה טכנולוגיות למידה לימודים כלליים ואנגלית
ידיעון תואר ראשון ידיעון תואר ראשון ידיעון + סילבוסים
ידיעון תואר שני תקצירי קורסים תואר שני
 
 

 
לידיעונים קודמים, אנא פנו למזכירות אקדמית