היחידה למעורבות חברתית

אודות היחידה למעורבות חברתית

 
המכון הטכנולוגי חולון רואה חשיבות רבה בקידום ופיתוח תכניות למעורבות סטודנטים בקהילה, במטרה להנגיש ידע טכנולוגי לקהילה מחד ולפתח מודעות ורגישות חברתית של הסטודנטים מאידך.
 
מימוש תכניות אלו וחיזוק הקשר שבין המכון והקהילה בעיר חולון וסביבותיה מתבצע על ידי היחידה למעורבות חברתית באמצעות:
  • ייזום, פיתוח וביצוע פרויקטים חברתיים
  • תמיכה בקורסים אקדמיים המשלבים עשייה חברתית לצד למידה עיונית
  • הקמת קבוצות עבודה של סטודנטים וסגל אקדמי לפיתוח ומחקר למען הקהילה
  • עידוד סטודנטים לעיסוק בסוגיות חברתיות במסגרת פרויקטים לימודיים
  • חשיפת בני נוער לתחומי המדעים והעיצוב הנלמדים במכון באמצעות סדנאות חווייתיות המועברות על ידי סטודנטים מהמכון
  • חשיפת והנגשת האקדמיה הנלמדת במכון למגזרים שונים, עמותות וארגונים
  • קיום כנסים, ימי עיון והכשרה לסטודנטים ולקהילה להעלאת המודעות ופיתוח הרגישות החברתית.

 

 


 

מכון טכנולוגי חולון HIT מקדם ופועל לעידוד פעילות חברתית וקהילתית. 
לפי חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית החל משנת הלימודים תשע"ט (2018-2019) סטודנט יהיה זכאי ל-2 נ"ז פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור פעילות חברתית וקהילתית בהיקף של לפחות 30 שעות.

 

 

היחידה מציעה לסטודנטים להשתלב במגוון הפלטפורמות החדשניות הבאות תמורת מלגות או נקודות זכות: