תחום לימודי חברה ורוח

 
בבסיס תוכנית לימודי חברה ורוח עומדת תפישה ייחודית, הרואה בלימוד התחומים הנלמדים בה תרומה איכותית מעבר להשכלה בלבד. דרך ניתוח סוגיות מחשבה אתיות ופילוסופיות, ודרך הבנת תהליכים תרבותיים, היסטוריים, פוליטיים, כלכליים, סביבתיים ואחרים, מפתחים הלומדים סקרנות אינטלקטואלית וחשיבה ביקורתית ויצירתית.
 
המפגש עם מגוון הדיסציפלינות האקדמיות המוצעות במחלקה נועד להקנות ללומדות וללומדים ידע וכלים לניהול דיאלוג ביקורתי, לפתח אצלם הבנה מעמיקה של תהליכים ונקודות-מבט המעצבים את סביבתם האנושית, ולנקוט עמדה בסוגיות ודילמות חברתיות ותרבותיות.
 
השכלה במדעי הרוח והחברה מרחיבה את אופקיהם התרבותיים ואת הבנתם החברתית של הלומדות והלומדים, ומעניקה להם יכולת להבין את תפקידיהם המקצועיים מתוך פרספקטיבה רחבה של תובנות, וליצור בתחומם מתוך עמדה מודעת וביקורתית. בכך תורמת תרומה רבת-חשיבות לעיצוב אישיותם המקצועית הבוגרת.
 
 
סגל אשכול חברה ורוח מורכב ממרצים מומחים בתחומם, חוקרים פעילים המציגים בכנסים, ומפרסמים בכתבי עת אקדמיים ובבמות אחרות. המרצים מקפידים על נגישות לסטודנטים, אמונים על דיאלוג פתוח וסובלנות למגוון דעות ותפיסות, ועל יצירת תנאים ללמידה חווייתית ופוריה.
 
הקורסים בלימודי חברה ורוח הם סמסטריאליים, ניתנים בהיקף של 2 שעות שבועיות, ומקנים 2 נקודות זכות. קורסי פעילות קהילתית כוללים מרכיב תיאורטי ומרכיב יישומי המקנים ביחד 4 נקודות זכות. מומלץ לתלמיד ללמוד בכל סמסטר קורס אחד בלבד בלימודים רב-תחומיים.
 
התלמידים רשאים לבחור באופן חופשי את תכנית לימודיהם במסגרת הלימודים רב-תחומיים. אין חובה לקחת קורסים מסוימים מתוך הרשימה, ואין כל הגבלה בבחירת הקורסים (ובלבד שאין חפיפת זמנים בין הקורס שבוחר התלמיד לבין תכנית לימודיו המקצועית). ההרשמה לקורסים היא על בסיס כל הקודם זוכה.