לימודי תשתית


תלמידים לתואר חייבים בקורסים בלימודי תשתית כחלק מלימודיהם לתואר. תלמידים במסלול ארבע-שנתי חייבים בלימודים תשתית בהיקף 8 נקודות זכות; תלמידים במסלול תלת-שנתי חייבים ב-6 נקודות זכות + קורס אורינות.
 
לימודי התשתית הם קורסים אקדמיים, הנלמדים מחוץ למסגרת הישירה של לימודים מקצועיים לתואר. מטרתם היא להעשיר את השכלת התלמיד בתחומי תרבות וחברה, ולהקנות לו ידע וכושרי חשיבה מעבר ללימודים הטכנולוגיים ולמקצועות המשנה הקשורים אליהם.
 
התלמידים רשאים לבחור באופן חופשי את תכנית לימודיהם, במסגרת לימודי התשתית. אין חובה לקחת קורסים מסוימים מתוך הרשימה, ואין כל הגבלה בבחירת הקורסים (ובלבד שאין חפיפת זמנים בין הקורס שבוחר התלמיד לבין תכנית לימודיו המקצועית).


כל הקורסים בלימודי התשתית הם סמסטריאליים, ניתנים בהיקף של 2 שעות שבועיות, ומקנים 2 נקודות זכות.

כל סטודנט חייב ללמוד קורס אורינות בנוסף לקורסים בלימודי תשתית.