מערכת מסכי חוצות

 
ברחבי הקמפוס מוצבת מערכת מסכים ממוחשבת המעדכנת את הסטודנט על אירועים וביקורים במכון.