עמדת מידע לסטודנט

מרכז המחשבים מעמיד לרשותך עמדת מידע וירטואלית בה תוכל לקבל את כל המידע הדרוש לך בתחומים הבאים:

 
 • מידע לגבי ציונים
 • אפשרות צפייה במחברות הבחינה, כולל צפייה בהערות המרצה ללא תשלום
 • אפשרות הגשת ערעור ממוחשב על ציוני בחינות
 • מאזן חובות אקדמיים
 • צפייה במערכת התשלומים השונים שבוצעו
 • צפייה בלוח הבחינות המתוכנן
 • הגשת בקשה להיבחן במועד ב', לשיפור ציון
 • צפייה במערכת שעות ובמיקומי חדרים
 • הרשמה ממוחשבת לקורסים לפני תחילת כל סמסטר
 • צפייה במערכת השיעורים אליהם את/ה רשום/ה
 • מערכת לעדכון פרטים אישיים (טלפונים ודוא"ל) ישירות במאגרי המידע של המכון
 • אפשרות הפקת אישור לימודים ממוחשב (ללא תשלום)
 • קבלת הודעות בזמן אמת על שינוי כיתות, ביטולי שיעורים ועוד