מלגות

הורד את קובץ המלגות המלא כ-PDF

המוסדות השותפים:

 

 • University of Salzburg *
 • University of Art andDesign Linz
 • Graz FH JoanneumUniversity of AppliedSciences *

 

* Erasmus+

המוסדות השותפים:

 

 • University of Ferrara UNIFE
 • Politecnico di Milano
 • Università Iuav di Venezia
 • Università degli studi di Napoli Federico II
 • IED Milano
 • IED Cagliari
 • IED Turin
 • IED Florence
 • IED Venice
 • IED Como
 • IED Rome

המוסדות השותפים:

 

 • Tallinn
  Estonian Academy ofArts

המוסדות השותפים:

 

 • Dayton, Ohio
  Sinclair Community College

המוסדות השותפים:

 

 • Limburg Catholic UniversityCollege
 • AP Antwerp *
 • LUCA School of Art *
 • ESA St Luc Bruxelles

 

* Erasmus+

המוסדות השותפים:

 

 • Duisburg Essen
 • Ansbach Technical University of Applied Sciences
 • Trier University of Applied Sciences
 • HFT Stuttgart
 • Muthesius Uni. Of Fine Arts and Design
 • Fachhochschule Dortmund (FH Dortmund)
 • FH Schwabisch Gmund *
 • Weibensee Academy of Art Berlin
 • Folkwang Universityof Arts
 • TH Koln
 • Hamburg - The Design Factory
 • Hochschule Düsseldorf University of Applied Sciences
 • HTW Dresden
 • Hamm-Lippstadt University of Applied Sciences
 • Beuth Hochschule für Technik Berlin *

 

* Erasmus+

המוסדות השותפים:

 

 • Ecole Superieure des Beaux Arts de Bordaux (EBABX)
 • ESAD Orlean
 • Nice SDS
 • Ecole de Design Nantes
 • Atlantique
 • Sceaux / Troyes / Montpellier EPF *
 • Strate School of Design
 • Paris EFREI School of Engineering / ESIGETEL
 • Paris ESAG Penninghen
 • Paris ECV
 • Paris ECAM-EPMI
 • Paris ESAMDesign
 • Paris UniversiteParis Est Creteil (UPEC)

 

* Erasmus+