תנאי קבלה

תנאי הקבלה לתכנית החילופים:


זה הזמן להציב לעצמכם מטרה ולתכנן את היציאה לחילופים מעכשיו!


שימו לב, טרם הגשת הבקשה, אנא בדקו שהינכם עומדים בתנאי הסף. כמו כן, מועמדים של הפקולטה לעיצוב מתבקשים לקרוא את המידע בלשונית "מתווה חילופים בעיצוב".

תנאי הסף:

 • ממוצע 84 ומעלה.
 • דרישות אנגלית: רמה A או פטור.
 • סטודנטים וסטודנטיות בשנה השניה או השלישית.
 • אישור המתאם האקדמי בפקולטה.
 • הגשת תכנית לסמסטר לימודים במוסד המארח, התואמת לתכנית שנלמדת במכון.
  יש לכלול לפחות 4 קורסי בחירה או כלליים, שאינם קורסי שפה.


אנא שימו לב למועדי ההגשה המפורסמים. מועמדות שתוגש לאחר המועד, תועבר לסמסטר העוקב.

מועדי הגשת המועמדות:

סמסטר סתיו/חורף
22 דצמבר הגשת מועמדות לתכנית
3 מרץ הגשת מועמדות למוסדות השותפים*
סמסטר אביב
10 מאי הגשת מועמדות לתכנית
15 ספטמבר הגשת מועמדות למוסדות השותפים*
שימו לב!

* הגשת המועמדות למוסדות מתבצעת ע"י המשרד הבינלאומי בלבד.

בחו"ל אין לימודים במהלך סמסטר קיץ.
סטודנטים המעוניינים לצאת לתוכנית קצת טווח (שבוע-שבועיים), יכולים לבחון את התכניות המוצעות בלשונית תכניות קצרות בחו"ל. התכניות הינן במימון עצמי ויש להיות בקשר מול המוסד ישירות.

מסמכים שהמוסדות בחו"ל עשויים לבקש, וכדאי שיהיו מוכנים בהגשת המועמדות:

מועמדים מטעם הפקולטה לעיצוב – יפעלו בהתאם להנחיות הגשת המועמדות של הפקולטה.

המסמכים יוגשו באנגלית בלבד!

נא להעביר את המסמכים לבחינת המשרד הבינלאומי במכון, לכתובת: international@hit.ac.il.


להלן המסמכים שיש להכין:

 • Motivation letter
 • Official copy of your grade transcript
 • C.V./resume
 • A scanned copy of your passport
 • Completed Advanced English courses / exemption from Advanced English courses
 • Recommendation letter(s)