מתווה חילופים בעיצוב

התכנית לחילופי סטודנטים מתקיימת בפקולטה לעיצוב בעשור האחרון ובמסגרתה מקיימת הפקולטה שת״פ עם מעל 40 מוסדות מובילים ברחבי העולם העוסקים בהוראת העיצוב.

 

התכנית מציעה לסטודנט/ית של הפקולטה לעיצוב לצאת לחו״ל לפרק זמן של סמסטר אחד [בשנה ג׳ ללימודים] ובתוך כך להתגורר וללמוד במוסד אקדמי לעיצוב בחו"ל, כדי להתנסות ולהתמקצע בתחום לימודיו גם בקרב תרבות ושפה שונה, ולהביא בכך להרחבת אופקים ויצירת קשרי חוץ חברתיים ועסקיים הכרחיים.

אנו ממליצים להגיש למפגש החשיפה שיערך 5 לינואר 2021 בין השעות 16:00-17:30. במפגש נפרט מידע חשוב על פרויקט חילופי סטודנטים ונפרט את שלבי התהליך מהגשת המועמדות למחלקה, דרך הגשת המועמדות למוסדות בחו"ל, בחירת הקורסים והחזרה ארצה.

 

 
הליכי הגשת הבקשה ובחירת המועמדים 


סטודנט המבקש להשתתף בתכנית ימלא את הטופס עד המועד להגשת המועמדות, המצוין בטבלה מטה לוח זמנים לשלב הראשון בתהליך הקבלה לפרויקט.

 

הבקשה תכלול רישום של שתי (2) עדיפויות וסמסטר מועדף לשיבוץ במסגרת תכנית חילופי הסטודנטים. רישום העדיפויות לשיבוץ נעשה מתוך רשימת מוסדות אקדמיים שותפים אשר בינם ובין המכון קיים הסכם חילופי סטודנטים. מידע על המוסדות ניתן למצוא באתר האינטרנט וישלח גם על ידי הפקולטה.

 

באחריות הסטודנט לבדוק את התאמת המוסד אותו הוא בוחר לדרישות המחלקה ובנוסף את דרישות השפה, תקופת הלימודים, מועד ההרשמה ומועד פתיחת הסמסטר. 

 

חשוב!!! 
  • לא ניתן לשנות את הבקשה לאחר הגשתה.
  • הפניה למוסד האקדמי תתאפשר רק לאחר שנשלח מכתב מטעם הפקולטה על אישור המועמדות (letter of nomination).

 

 
"תנאי סף" 
  • סטודנט פעיל בסטטוס "מן המניין" שאינו במעמד "על תנאי". 
  • הסטודנט מילא את כל חובותיו בקורסי החובה המחלקתיים. 
  • סטודנט רשאי להגיש בקשה אם יעמוד בתנאי של ממוצע ציונים בקורסי ליבה של 85 לפחות
    (30% לכל אחד מהקורסים בשנה וקורס מסמסטר א של שנה ב' 40%).
  • אנגלית – רמת A או פטור.

 

 
לוח זמנים לשלב הראשון בתהליך הקבלה לפרויקט 

 

תאריך משימה

5 ינואר 2021
16:00 -17:30

מפגש חשיפה לסטודנטים משנה ב'

3 במרץ 2021

הגשת מועמדות לרכזת המחלקה

15 במרץ 2021

קבלת טופס הדירוג מראש המחלקה והודעה לסטודנטים על סטאטוס מועמדותם

21 במרץ 2021

שיבוץ למוסד אקדמי

18 במרץ 2021
10:00 – 12:30

מפגש עם המתקבלים לפרויקט

 

 

הגשת מועמדות

להגשת מועמדות למחלקה נדרשים 2 טפסים:

  1. טופס המועמדות
  2. מכתב המלצה מאחד המרצים שלימד אותך בקורס הסטודיו (על הסטודנט לפנות למרצה. ההמלצה תועבר ישירות לרכזת המחלקה ולא תהיה חשופה לסטודנט)