מתווה חילופים בעיצוב

התכנית לחילופי סטודנטים מתקיימת בפקולטה לעיצוב בעשור האחרון ובמסגרתה מקיימת הפקולטה שת״פ עם מעל 40 מוסדות מובילים ברחבי העולם העוסקים בהוראת העיצוב.

התכנית מציעה לסטודנט/ית של הפקולטה לעיצוב לצאת לחו״ל לפרק זמן של סמסטר אחד [בשנה ג׳ ללימודים] ובתוך כך להתגורר וללמוד במוסד אקדמי לעיצוב בחו"ל, כדי להתנסות ולהתמקצע בתחום לימודיו גם בקרב תרבות ושפה שונה, ולהביא בכך להרחבת אופקים ויצירת קשרי חוץ חברתיים ועסקיים הכרחיים.


אנו מזמינים אתכם.ן להגיע למפגש החשיפה כמפורט מטה. במפגש נפרט מידע חשוב על פרויקט חילופי הסטודנטים ונפרט את שלבי התהליך מהגשת המועמדות למחלקה, דרך הגשת המועמדות למוסדות בחו"ל, בחירת הקורסים והחזרה ארצה.

 

 
הליכי הגשת הבקשה ובחירת המועמדים 

סטודנט.ית המבקש.ת להשתתף בתכנית, ראשית ישתתף/תשתתף ביום החשיפה ולאחר מכן ימלא/תמלא את טופס הגשת המועמדות לתכנית. הבקשה תכלול רישום של שתי (2) עדיפויות וסמסטר מועדף לשיבוץ במסגרת תכנית חילופי הסטודנטים. רישום העדיפויות לשיבוץ נעשה מתוך רשימת בתי הספר אשר בינם ובין המכון קיים הסכם חילופי סטודנטים. מידע על בתי הספר ניתן למצוא בעמוד המוסדות השותפים, וישלח גם על ידי הפקולטה.

 

באחריות הסטודנט.ית לבדוק את התאמת המוסד לדרישות המחלקה ובנוסף את דרישות השפה, תקופת הלימודים ומועד ההרשמה. 

 

חשוב!!! 
  • לא ניתן לשנות את הבקשה לאחר הגשתה או לבטלה.
  • הפניה למוסד האקדמי תתאפשר רק לאחר שנשלח מכתב מטעם הפקולטה על אישור המועמדות (letter of nomination).

 

 
"תנאי סף" 
  • סטודנט.ית פעיל.ה בסטטוס "מן המניין" ולא במעמד "על תנאי". 
  • מילוי כל החובות בקורסי החובה המחלקתיים
  • ממוצע ציונים של 85 לפחות בקורסי ליבה.
    (30% לכל אחד מהקורסים בשנה, וקורס מסמסטר א' של שנה ב' 40%).

 

 
לוח זמנים לפרויקט 

 

תאריך משימה
3 ינואר 2023

מפגש חשיפה לסטודנטים שנה ב' (שעות ומיקום המפגש יפורסמו בהמשך)

4-5 ינואר 2023: פצ'ה קוצ'ה במחלקות

4 ינואר 2023

תחילת הגשת מועמדות למחלקה, באמצעות טופס מועמדות*
מועד אחרון להגשת המועמדות: 15 פברואר 2023

23 פברואר 2023 קבלת הודעה מהמחלקה על סטאטוס הקבלה
28 פברואר 2023 שיבוץ למוסד אקדמי והודעה לסטודנטים
2 מרץ 2023 מפגש עם המתקבלים לפרויקט (שעות ומיקום המפגש יפורסמו בהמשך)


טופס המועמדות ייפתח לאחר מפגש החשיפה. יש להגיש את המועמדות בפורמט זה בלבד. אנא הקפידו לצרף את כל המסמכים הנדרשים. בקשות לא מלאות, לא יבחנו.