תוכנית חילופי סטודנטים בפקולטה לעיצוב

מתאמת הפקולטה

גב' חמדה כהן
outgoingdesign@hit.ac.il

התהליך בקצרה

 1. בדיקה של תנאי הקבלה לתכנית והתאמה למוסד השותף בחו"ל
 2. הגשת מועמדות למחלקה דרך טופס מקוון שיפתח לאחר מפגש החשיפה לתכנית
 3. המשרד הבינלאומי מגיש את המועמדים למוסדות בחו"ל
 4. לאחר קבלת אישור מהמוסד השותף, משלימים מסמכים ובונים מערכת שעות שתאושר על ידי המתאם האקדמי בפקולטה
 5. קבלה למוסד המארח ורישום פורמלי לקורסים
 6. הטיסה לה חיכיתם הגיעה! וידאתם שהדרכון חודש? יש לכם ביטוח? טיסה? לינה ומגורים?
  מחכים לכם חזרה בארץ!

תנאי הסף להגשת מועמדות

זה הזמן להציב לעצמכם.ן מטרה ולתכנן את היציאה לחילופים מעכשיו.
שימו לב, טרם הגשת הבקשה, אנא בדקו שהנכם.ן עומדים.ות בתנאי הסף.

תנאי הסף

 • סטודנט.ית פעיל.ה בסטטוס "מן המניין".
 • סטודנט.ית בשנה ב' בשנת הגשת המועמדות.
 • ממוצע 85 ומעלה.
 • דרישות אנגלית: רמה A או פטור בסוף שנה ב'.
 • מילוי כל החובות בקורסי החובה המחלקתיים.
 • המלצת מרצה:
  במחלקות עיצוב פנים ותקשורת חזותית - המלצת מרצה אחד.
  במחלקה לעיצוב תעשייתי בלבד - המלצות משני מרצים.
  ההמלצות יהיו ממרצי סטודיו שנה א סמסטר ב ו/או משנה ב סמסטר א. הטופס ישלח למרצים על ידי רכזת המחלקה ויימסר באופן דיסקרטי.

הגשת מועמדות ורישום

לאחר שוידאתם.ן את ההתאמה שלכם.ן לתכנית, יש למלא את טופס הגשת מועמדות מקוון. בטופס אתם.ן נדרשים.ות להציג שלושה מוסדות שיכולים להתאים ולציין האם יש צורך במלגה.

לרשימת המוסדות השותפים »


הפקולטה תפעל להגיש מועמדות למוסד אחד בלבד מתוך הרשימה, או למוסד אחר לפי שיקול דעתה. המשך התהליך, הרישום והגשת המועמדות למוסדות הבינלאומיים תעשה מול המשרד הבינלאומי בלבד.


לאחר שנבחר המוסד המארח, מועמדותכם תוגש ויתחיל תהליך הקבלה והרישום. המוסד השותף יכול לדרוש מכם.ן מספר מסמכים כמו:

 • Motivation letter
 • Official copy of your grade transcript
 • C.V./resume
 • A scanned copy of your passport
 • Completed Advanced English courses / exemption from Advanced English courses
 • Recommendation letter(s)


במקביל, עליכם.ן לאשר מול המתאם האקדמי תכנית לימודים התואמת לזו שנלמדת במכון.
פנייה למתאם צריכה לכלול: שם מלא של הקורס + סילבוס מלא + הקורס המקביל מתכנית הלימודים שלכם.ן. כל פנייה אחרת לא תענה.


המשך התהליך תלוי בהתנהלות של המוסד השותף. נא לעדכן את המשרד הבינלאומי בהתקדמות בשלבים השונים של התהליך.

לוח זמנים של הפרויקט

אנחנו מזמינים אתכם.ן למפגש חשיפה בו נפרט מידע חשוב על פרויקט חילופי הסטודנטים ונפרט את שלבי התהליך מהגשת המועמדות למחלקה, דרך הגשת המועמדות למוסדות בחו"ל, בחירת הקורסים והחזרה ארצה.

מפגש חשיפה לסטודנטים שנה ב'
המפגש יתקיים בין השעות 13:15-14:30 באודיטוריום בבניין 6
14.1.2024
הגשת מועמדות למחלקה, באמצעות טופס הגשת מועמדות מקוון* 16-31.1.2024
קבלת הודעה מהמחלקה על סטאטוס הקבלה 14.2.2024
שיבוץ למוסד אקדמי והודעה לסטודנטים 22.2.2024
מפגש עם המתקבלים לפרויקט (שעות ומיקום המפגש יפורסמו בהמשך) 29.2.2024

* טופס המועמדות ייפתח לאחר מפגש החשיפה. יש להגיש את המועמדות בפורמט זה בלבד. אנא הקפידו לצרף את כל המסמכים הנדרשים. בקשות לא מלאות, לא יבחנו.

שימו לב!

 • הגשת המועמדות למוסדות מתבצעת ע"י המשרד הבינלאומי בלבד. אין לפנות למוסדות השותפים טרם הגשת המועמדות.
 • באחריות הסטודנט.ית לבדוק את התאמת המוסד לדרישות המחלקה ובנוסף את דרישות השפה, תקופת הלימודים ומועד ההרשמה. מומלץ לבחון את אפשרויות המגורים והעלות הנדרשת.
 • לא ניתן לשנות או לבטל את הבקשה לאחר הגשתה.
 • במידה וסטודנט יחליט לבטל את השתתפותו בחילופי סטודנטים, לאחר תחילת התהליך, שלא בשל סיבה מוצדקת, שהינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה להחלטות חריגות, לא יאושרו הלימודים במכון בסמסטר שהיה מיועד לחילופים, והשלמת התואר תידחה בשנה על חשבון הסטודנט (דמי גרירה).
 • בחו"ל אין לימודים במהלך סמסטר קיץ.
 • סטודנטים.ות המעוניינים.ות לצאת לתוכנית קצרת טווח (שבוע-שבועיים), יכולים.ות לבחון את התכניות המוצעות בלשונית תכניות קצרות בחו"ל. התכניות הינן במימון עצמי ויש להיות בקשר מול המוסד ישירות.