תכניות קצרות בחו"ל

יש להתעדכן בהנחיות משרד החוץ בעניין הנסיעה לחו"ל ולקבל מידע בעניין אזהרות המסע. הנסיעה וההשתתפות בתכנית הינן באחריות הסטודנט.ית.

במידה והסטודנט.ית מעוניינים בהכרה בתכנית בתור נ"ז, יש לפנות לפקולטה הרלוונטית ולדאוג לאישור.


February 5 - 9, 2024

The key areas will be: “Prosthetics, Materials and Medical Simulations” Target groups: Students at the end of their bachelor’s/undergraduate studies (eg. 5th semester) are invited to join us for five days and receive up to 2 ECTS (according to your individual recognition criteria). In addition to lectures and workshops, our programme will include site visits and one optional day for cultural activities.