המוסדות השותפים

עבור מוסדות המסומנים ב-(*) תתכן אפשרות לקבלת המימון באמצעות התכנית Erasmus+. ההחלטה בדבר מתן המימון נתונה בידי הצד האירופאי. יש להתעדכן מול המשרד הבינלאומי במכון.


לכל שאלה, ניתן לפנות למשרד הבינלאומי במכון. הסטודנטים מתבקשים לא לפנות למוסדות באופן ישיר, אלא אם הוגשה מועמדותם למוסד ספציפי והתקבלה הודעה על המשך הרישום לתכנית מהמוסד המארח (כולל איש קשר רלוונטי).

Country City Institution Field