המוסדות השותפים

עבור מוסדות המסומנים ב-(*) תתכן אפשרות לקבלת המימון באמצעות התכנית Erasmus+. ההחלטה בדבר מתן המימון נתונה בידי הצד האירופאי. יש להתעדכן מול המשרד הבינלאומי במכון.

 

 

 

Country City Institution Field