מועצה אקדמית עליונה

 
מכון טכנולוגי חולון, נשיא, יו"ר המועצה האקדמית
2. פרופ' אדיר פרידור יו"ר הועד המנהל
3. פרופ' דוד שויחט
מכון טכנולוגי חולון, סגן נשיא לעניינים אקדמיים
4. פרופ' אמיר אברבוך ביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב
5. פרופ' עוזי אפרון
הפקולטה להנדסה, מכון טכנולוגי חולון
6. פרופ' שאול בר-לב דקאן הפקולטה לניהול טכנולוגיה, מכון טכנולוגי חולון
7. עו"ד אורנה בר-נס קופלוביץ יועצת נשיא לקידום מעמד האישה באקדמיה, מכון טכנולוגי חולון
ראש רשות למחקר, חדשנות ובינלאומיות ומנכ"ל ע.י.י.ט.
9. פרופ' יוסף בן עזרא דקאן הפקולטה להנדסה, מכון טכנולוגי חולון
10. פרופ' עזרא זאב
דקאן הפקולטה למדעים, מכון טכנולוגי חולון
11. פרופ' רשף טנא הפקולטה לכימיה, מכון ויצמן למדע
12. פרופ' שאול ידגר פקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
13. פרופ' יוסף יומדין
הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון וייצמן למדע
14. פרופ' יוש כהנא
הפקולטה לעיצוב, מכון טכנולוגי חולון
15. פרופ' יוג'ין לבנר
הפקולטה למדעים, מכון טכנולוגי חולון
16. פרופ' איליה לוין
הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב
17. פרופ' זינוביי לנדסמן המחלקה לסטטיסטיקה, האוניוורסיטה העברית
18. פרופ' אלכס סמורודניצקי המחלקה למדעי המחשב, האוניברסיטה העברית, ירושלים
19. ד"ר יוליה עינב דקאנית הסטודנטים, מכון טכנולוגי חולון
הפקולטה למדעים, מכון טכנולוגי חולון
21. פרופ' אהרן פלד
הפקולטה להנדסה, מכון טכנולוגי חולון
הפקולטה למדעים, מכון טכנולוגי חולון
23. פרופ' דוד פרי
הפקולטה לניהול טכנולוגיה, מכון טכנולוגי חולון
24. פרופ' גילה קורץ הפקולטה לטכנולוגיות למידה, מכון טכנולוגי חולון
25. פרופ' יוג'ין יבגני קנציפר הפקולטה למדעים, מכון טכנולוגי חולון
26. פרופ' דוד ראב"ד דקאן הפקולטה לעיצוב, מכון טכנולוגי חולון
27. פרופ' אלי רוזנברג  מהחלקה עיצוב, RUFA - Rome University of Fine Arts
28. פרופ' יורם רייך
הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב
29. פרופ' לב רפופורט
הפקולטה למדעים, מכון טכנולוגי חולון
יו"ר ועד הסגל האקדמי הבכיר
31. מר אורי בן צבי נציג ועד הסגל האקדמי הבכיר
32. מר יוסי חן יו"ר אגודת הסטודנטים

מוזמנים:
מר שמואל גולדברג, מנכ"ל, מכון טכנולוגי חולון
מר מרדכי משען, מתאם מערך המינוי האקדמי
 
מרכזת:
גב' נינה רשף, מנהלת לשכת נשיא ואחראית תחום מינויים אקדמיים