מועצה אקדמית עליונה

 
מכון טכנולוגי חולון, נשיא, יו"ר המועצה האקדמית
2. פרופ' אדיר פרידור יו"ר הועד המנהל
3. פרופ' דוד שויחט
מכון טכנולוגי חולון, סגן נשיא לעניינים אקדמיים
4. פרופ' אמיר אברבוך ביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב
5. פרופ' עוזי אפרון
הפקולטה להנדסה, מכון טכנולוגי חולון
6. פרופ' דוד בן סימון UCLA, CNRS - Ecole Normale Superieure
7. עו"ד אורנה בר-נס קופלוביץ יועצת נשיא לקידום מעמד האישה באקדמיה, מכון טכנולוגי חולון
ראש רשות למחקר, חדשנות ובינלאומיות ומנכ"ל ע.י.י.ט.
9. פרופ' יוסף בן עזרא דקאן הפקולטה להנדסה, מכון טכנולוגי חולון
10. פרופ' ישראל דויד המחלקה להנדסת תעשיה וניהול, אוניברסיטת בן גוריון
11. פרופ' עזרא זאב
דקאן הפקולטה למדעים, מכון טכנולוגי חולון
12. פרופ' רשף טנא הפקולטה לכימיה, מכון ויצמן למדע
13. פרופ' שאול ידגר פקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
14. פרופ' יוסף יומדין
הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון וייצמן למדע
15. פרופ' יוש כהנא
הפקולטה לעיצוב, מכון טכנולוגי חולון
16. פרופ' יוג'ין לבנר
הפקולטה למדעים, מכון טכנולוגי חולון
17. פרופ' איליה לוין
הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב
18. פרופ' זינוביי לנדסמן המחלקה לסטטיסטיקה, האוניוורסיטה העברית
19. פרופ' אלכס סמורודניצקי המחלקה למדעי המחשב, האוניברסיטה העברית, ירושלים
20. ד"ר יוליה עינב דקאנית הסטודנטים, מכון טכנולוגי חולון
הפקולטה למדעים, מכון טכנולוגי חולון
22. פרופ' אהרן פלד
הפקולטה להנדסה, מכון טכנולוגי חולון
הפקולטה למדעים, מכון טכנולוגי חולון
24. פרופ' דוד פרי
הפקולטה לניהול טכנולוגיה, מכון טכנולוגי חולון
25. פרופ' יוג'ין יבגני קנציפר הפקולטה למדעים, מכון טכנולוגי חולון
26. פרופ' דוד ראב"ד דקאן הפקולטה לעיצוב, מכון טכנולוגי חולון
27. פרופ' יורם רייך
הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב
28. פרופ' לב רפופורט
הפקולטה למדעים, מכון טכנולוגי חולון
דקאן הפקולטה לניהול טכנולוגיה, מכון טכנולוגי חולון
נציגת הסגל האקדמי הבכיר
31. מר אורי בן צבי הפקולטה לעיצוב, מכון טכנולוגי חולון - נציג הסגל הזוטר
32. מר יוסי חן יו"ר אגודת הסטודנטים

מוזמנים:
מר שמואל גולדברג, מנכ"ל מכון טכנולוגי חולון
 
מרכזת:
גב' נינה רשף, מנהלת לשכת נשיא ואחראית תחום מינויים אקדמיים