צפייה במחברות הבחינה

ניתן לצפות בצורה נוחה וממוחשבת ומכל מקום במחברת הבחינה האישית שלכם ובהערות האישיות לתרגילים במבחן, לאחר בדיקת המרצה.

 
הצפייה ניתנת מכל מחשב ממנו ישנה גישה לאינטרנט, דרך עמדת המידע באתר המכון.
שירות הצפייה כולל הדפסת המבחן והוא ללא עלות .