מדפסות

לרשות הסטודנטים פריסת מדפסות חדישות ומהירות.
מרכז הדפסות כולל גם הדפסות צבע במחירים מוזלים באמצעות אגודת הסטודנטים.
 
ניתן לשלוח קבצים להדפסה באמצעות הכניסה לכתובת https://hitprint.hit.ac.il 
 
שליחת הקבצים יכולה להתבצע מכל מקום באמצעות האינטרנט ולא מחייבת שימוש במחשבים ורשת המחשוב של המכון.
 
בעת ההגעה למדפסת, המערכת יודעת לזהות את הקבצים המיועדים לך לפי הזנת הנתונים האישיים.