שירותי ספרייה ממוחשבים

הספרייה פתוחה לשירות הסטודנטים מיום א' עד יום ה'.
ניתן לגשת למאגרי מידע מכל מחשב אישי ברחבי הקמפוס.
כמו כן ישנה גישה למערכת הספריות האוניברסיטאית "אלף" לצורך הזמנת ספרים,
עיון במאגר הספרים הקיים ובמאגרים אוניברסיטאיים אחרים, לצורך הארכת תקופת השאלה,
בירור זמינות ספרים, הזמנת ספרים וכו'.
השירות ניתן דרך אתר המכון (גם מהבית).