הגשת ערעורים ממוחשבת

ניתן להגיש ערעור על ציון בחינה באופן ממוחשב באמצעות עמדת המידע באתר המכון.
תשובת הערעור תישלח לסטודנט באופן אישי, באמצעות עמדת המידע גם כן.
השירות אינו כרוך בתשלום אולם במידה והסטודנט יגיש חמישה ערעורים לא מוצדקים,
החל מהערעור השישי יחויב בתשלום של 50 ₪ לכל ערעור לא מוצדק נוסף.