סטודנטים ערבים, דרוזים וצ'רקסיים

היחידה לסטודנטים ערבים, דרוזים וצ'רקסיים
 
היחידה לסטודנטים ערבים, דרוזים וצ'רקסיים עוסקת במתן מענה לסטודנטים מהחברה הערבית.

היחידה מעניקה מעטפת תמיכה מותאמת לסטודנטים הערבים הכוללת:
  • ליווי אישי לכל סטודנט, ייעוץ, חיזוק ותמיכה רגשית.
  • סיוע ותגבור אקדמי - תגבור אקדמי מותאם הכולל שיעורי עזר פרטניים, תגבור שפתי, סיוע לימודי ומימון מעונות/ הסעות.
  • תכנית הכנה לאקדמיה "צעד לפני כולם" - קורס הנערך לפני תחילת הלימודים המחזק את בסיס הידע השפתי, יכולת ההשתלבות בלימודים אקדמיים ומסייע בהיבט של הגיבוש חברתי.
  • שיפור מיומנויות למידה - הקניית אסטרטגיות למידה, כלים ללמידה יעילה באקדמיה.
  • סדנאות ייחודיות לאוכלוסייה - תתקיים בשלב ראשון סדנה חד פעמית של שיח משותף ומשתף שבו יגובשו הנושאים שבהם יעסקו הסדנאות שייפתחו בהמשך. 

 

מי מטפל בי?
ד"ר ליאורה ביגון, האחראית המוסדית על תכנית ההנגשה בקמפוס.
חסן מסרי – רכז הנגשה חברה ערבית, דרוזית וצ'רקסית
حسن مصري – مركز الطلاب العرب, الدروز والشركس

hasanm@hit.ac.il
03-5026637