פיסיקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה

 
מכינה בפיסיקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה
שם הקורס: היבטים פיסיקליים ברפואה 
 
 
כללי
 • מכינת הרענון וההשלמה נותנת הזדמנות נוספת למועמדים, שלא עמדו בתנאי הרישום והקבלה ללימודים אקדמיים במכון הטכנולוגי בחולון- כל זאת באישור ועדת הקבלה של המכון.
 • תכניות הלימודים ומבחני הגמר נקבעים ע"י הגורמים האקדמיים במכון ומועברים בהתאם לקביעתם ובאישורם.
 • היקף שעות - 104 ש'.
 • מועמד שנעדר מהשיעורים, נוטל על עצמו את מלוא האחריות להשלים את החומר הנלמד כדי לעמוד ברמה הנדרשת מתלמידי הקורס, שכן מדובר בקורס אינטנסיבי קצר יחסית ומכיל חומר לימודי רב.
 • פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.
 • לתלמיד הנדרש ל-2 מכינות, מומלץ ללמוד תחילה במכינה למתמטיקה ואח"כ במכינה לפיסיקה או למדעי המחשב. למרות הנאמר לעיל יתכן ובמחזורי הלימוד האחרונים תהיה חפיפה מסוימת או מלאה בין המקצועות. העומס במקרה זה יהיה רב.
   
------------------------------------

 

ציון סופי
בחינת הגמר אינה מותנית ברמת הכיתה, אלא נקבעת על פי תכנית הלימודים הנדרשת, ועל פי הדרישות האקדמיות.
 • תרגילי בית 20%  מהציון הסופי.
 • משקל מבחן הסיום 80%  מהציון הסופי.
 • ציון המעבר 85 לפחות אלא אם נקבע אחרת על ידי ועדת הקבלה.
 
------------------------------------

 

הרשמה ועלות

הרישום והתשלום עבור המכינה מתבצע באופן אינטרנטי באתר המכון 

 • עלות קורס 2,100 ₪ (104 ש').
 • תלמיד שלמד בשני קורסים במכינה, יהיה זכאי ל 10% הנחה מעלות המכינה השנייה בתנאי ששתי המכינות נלמדו באותה השנה אקדמית.
 • על קורס חוזר יקבל התלמיד 50% הנחה מהמחיר המלא. (עד שנה מסיום הקורס הקודם בתנאי נוכחות של 80% לפחות בקורס ובהשתתפות בבחינת הסיום).
 • השתתפות בבחינות היא רק לאחר תשלום שכר הלימוד המלא.

 

 

------------------------------------
הפסקת לימודים
 1. המודיע על הפסקת לימודים טרם פתיחת הקורס יקבל כספו חזרה.
 2. במקרה של הפסקת לימודים עד שבועיים מיום פתיחת הקורס ישלם התלמיד 10% משכר הלימוד.
 3. במקרה של הפסקת לימודים לאחר שבועיים ועד חודש מיום פתיחת הקורס ישלם התלמיד 40% משכר הלימוד.
 4. לימודים מעל חודש מחייבים תשלום שכ"ל מלא.
 5. מועד הפסקת הלימודים הוא המועד, שבו מכתב הבקשה של התלמיד להפסקת לימודים יתקבל למזכירות המכינה הקד"א.